Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna


Porozumienie WMSSE z Gminą Giżycko

18 lutego 2021 r. w siedzibie W-M SSE zostało podpisane porozumienie pomiędzy Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną SA a Gminą Giżycko. Podpisy pod dokumentem złożyli: Krzysztof Żochowski – Prezes Zarządu W-M SSE SA, Grzegorz…
Powrót na górę strony