TVP Olsztyn

Wielonarodowa dywizja NATO już w Elblągu

Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu będzie łączyło siły sojusznicze w jedną „żelazną pięść”, która nie pozwoli żadnemu wrogowi naruszyć wschodniej granicy NATO – powiedział w poniedziałek, 2 lipca, podczas uroczystości powitania żołnierzy Dywizji…


Co dalej z finansowaniem mediów publicznych?

Ustawowym obowiązkiem każdego posiadacza radia lub telewizora jest opłacanie abonamentu. Polska, w porównaniu do innych krajów, ma bardzo niski wskaźnik jego ściągalności. Rząd przedstawił nowy pomysł, dzięki któremu zwiększą się wpływy z tego tytułu.

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony