szubienice w Olsztynie

Władysław Kałudziński: W miejsce „szubienic” powinniśmy postawić pomnik króla Kazimierza Jagiellończyka

Pylony „szubienic” powinniśmy przenieść na cmentarz, a w to miejsce postawić pomnik królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, który przyłączył Prusy do Polski, to wielka zasługa – powiedział gość Porannych Pytań Radia Olsztyn Władysław Kałudziński, pełnomocnik wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych,…„Czerwone oblicze organów” – felieton Antoniego Górskiego

Prokuratura Rejonowa w Olsztynie, w związku z moim „pismem z dn. 27.12.2017 skierowanym do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry przesłanym następnie drogą służbową do tut. Prokuratury działając na zasadzie …” odpowiedziała jak umiała. [PR 2Ds. 1494.2017, z dn. 02.02.2018r.]
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony