Sławomir Sadowski

„Matki Niepokornych”

Czas upomnieć się o tych którzy poświęcili swoje życie lub zdrowie na rzecz wolnej Polski, w obronie swojej rodziny przed komunistycznym aparatem represji. Dlatego dziś w Urzędzie otwarcie wystawy „Matki Niepokornych”.

Reforma oświaty jest koniecznością

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe – dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego ustroju szkolnego oraz modyfikację organizacji…Wicepremier Mateusz Morawiecki w Olsztynie

Rozwój polskich firm i kapitału, a także ekspansja i reindustrializacja – to między innymi te elementy mają być podstawą budowania silnej i zamożnej Polski. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oparty na pięciu filarach przedstawił podczas wizyty w Olsztynie wicepremier…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony