Sławomir Sadowski

Zarząd Izby Rolniczej z absolutorium

Czerwiec to czas, kiedy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kończy rozliczać miniony rok, a dokładnie kończy je głosowanie Walnego Zgromadzenia Izby nad absolutorium dla zarządu. Głosowanie przebiegło szybko i pozytywnie. Jednak tym, co zdecydowanie bardziej przyciągało…


Gala laureatów konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2017/2018

Laureaci tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów, posiadający co najmniej 2 tytuły, zostali uhonorowani przez Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz Sławomira Sadowskiego Wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego podczas tegorocznej gali…


XXXVII Sesja Sejmiku Województwa

We wtorek odbyła się XXXVII sesja Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem sesji było m. in. sprawozdanie z realizacji w roku 2017 Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku…Wizyta Wiceminister SWiA na polsko-rosyjskiej granicy

W dniach 21–22 lutego br. w województwie warmińsko-mazurskim przebywała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Renata Szczęch. Razem z wicewojewodą Sławomirem Sadowskim wizytowała Drogowe Przejścia Graniczne w Gronowie, Grzechotkach i Bezledach.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony