polityka społecznaPisz: Otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej

W piątkowe przedpołudnie, 14 stycznia 2022 r., Poseł Jerzy Małecki, Wicestarosta Piski Marek Wysocki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Magdalena Kleczkowska dokonali oficjalnego otwarcia świetlicy socjoterapeutycznej „Panda”.„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Miliard złotych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami, samochody, finansowanie tworzenia nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – z tych elementów składa się pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia pod nazwą „Samodzielność –…