PKWJest projekt zmieniający Kodeks wyborczy

Uchylenie przepisów o transmisji z lokali wyborczych, skrócenie procedury skarg na uchwały PKW dot. podziału na okręgi i poszerzenie kręgu uprawnionych do funkcji urzędnika wyborczego przewiduje nowelizacja prawa wyborczego.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony