PKP

Alternatywnej trasy Warszawa – Olsztyn nie będzie. Warmia i Mazury nie zainteresowane

Mimo zaplanowanej modernizacji linii kolejowej 35 z Ostrołęki do stacji Chorzele (na granicy województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), na razie nie ma co liczyć na przedłużenie modernizacji w kierunku Szyman, skąd do Olsztyna wiodą już nowe tory. Województwo warmińsko-mazurskie nie jest…Olsztyn: Dworzec główny nie jest zabytkiem

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków po kilkumiesięcznym postępowaniu odmówił uznania kompleksu olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym za zabytek. Wnioskowały o to trzy olsztyńskie stowarzyszenia, które w ten sposób chciały budynek uchronić przed wyburzeniem.
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony