niepodległość„Wojna światów”

Kiedy zaczęła się wojna polsko-bolszewicka – jesienią 1918 roku, czy dopiero w kwietniu 1920? Jakie były cele stron? Dlaczego Polacy maszerowali na Kijów, a Rosjanie na Warszawę? Kto, po bolszewickiej stronie, przyczynił się do klęski – Lenin,…Powstanie’44 – pamiętamy!

1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 17:00 („godzina W„), wybuchło Powstanie Warszawskie. Decyzja o jego rozpoczęciu była konsekwencją blisko pięciu lat działalności Polskiego Państwa Podziemnego i walki Armii Krajowej z okupantami. Wypływała również z nadziei…

Powrót na górę strony