Mateusz SzkaradzińskiPowołanie Mateusza Szkaradzińskiego na Pełnomocnika Okręgu 87

30 czerwca 2022 r. została mi powierzona funkcja Pełnomocnika Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 87, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: ełcki, piski, kętrzyński, węgorzewski, olecki, gołdapski, giżycki i mrągowski. Dziękuję za zaufanie! A teraz do pracy. Do zwycięstwa!

Płynie pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Pomoc to przede wszystkim czyny! Dlatego też w ostatnim czasie zorganizowaliśmy paczki żywnościowe, które przekazaliśmy do punktu zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy przy Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie dla przybywających do Polski uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.Posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie – 21 sierpnia 2021 r.

W sobotę, 21 sierpnia 2021 roku, w olsztyńskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, odbyło się kolejne zebranie Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 35 ze stolicą w Olsztynie. Spotkanie zdominowały kwestie członkowskie i organizacyjne.

Powrót na górę strony