Marcin KazimierczukZarząd Województwa z PO i PSL nie planuje inwestycji drogowych w subregionie elbląskim

Publikujemy odpowiedź Marszałka Województwa na interpelację dr. Marcina Kazimierczuka w sprawie przygotowywanych przez Zarząd Województwa projektów na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w powiatach: Bartoszyckim, Elbląskim, Braniewskim i Lidzbarskim, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Interpelacja w sprawie dofinansowania budowy obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Radny wojewódzki, dr Marcin Kazimierczuk, złożył do Marszałka Województwa interpelację w sprawie przygotowywanych przez Zarząd Województwa projektów na dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich w powiatach: Bartoszyckim, Elbląskim, Braniewskim i Lidzbarskim, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Społeczeństwo obywatelskie. Historia, teoria, praktyka

Na rynku wydawniczym ukazała się nowa publikacja traktująca o idei funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z autorów i redaktorów książki jest dr Marcin Kazimierczuk, którego doskonale znamy z aktywnej działalności na niwie społecznej, samorządowej i edukacyjnej.


Powrót na górę strony