komunikacjaCo słychać na S61?

Wykonawca mazurskiej części S61 na odcinkach Szczuczyn-Ełk Południe oraz Ełk Południe – Wysokie utrzymuje wysokie tempo prac. Prezentujemy nagrania wykonane z drona, które pokazują skalę inwestycji i stan wykonania poszczególnych odcinków.


Od kiedy samorząd województwa uruchomi linię autobusową Bartoszyce-Braniewo?

Radny wojewódzki, dr Marcin Kazimierczuk, złożył zapytanie do Marszałka Województwa w sprawie uruchomienia w 2022 roku linii komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w powiatach Bartoszyckim i Braniewskim z wykorzystaniem środków rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów…