Jerzy Popiełuszko
W rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki…

Trzydzieści dwa lata temu, dnia 19 października 1984 roku, z rąk komunistycznych oprawców–funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko – Niezłomny Kapłan Chrystusowy, dziś już błogosławiony, kapelan warszawskiej „Solidarności” i inicjator Mszy…