Jarosław Babalski

Spalarnia śmieci w Olsztynie – komu potrzebna?

Spalarnia śmieci? Czemu nie. Najlepiej w samym środku regionu aspirującego do ekologicznego cudu świata do którego turyści mają przyjeżdżać i po uiszczeniu opłaty klimatycznej raczyć się najczystszym powietrzem w Europie. Już niedługo zamiast zapachu mazurskich lasów będą…

Obywatelskość gra na nosie wyborcy

Celowo używam frazeologizmów, gdyż dzisiejszym głosowaniem kolejny raz zjednoczona koalicja PO-PSL-Klub Radnych Ponad Podziałami-Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn, 14 głosami przeciw odrzuciła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Osobiście uważam, że była…


Arogancja – to zbyt mocno powiedziane?

Spośród wielu istotnych spraw poruszanych podczas XII Sesji Rady Miasta dla mnie szczególnie ważna była dyskusja nad projektem uchwały w sprawie „Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”….


Powrót na górę strony