II Wojna Światowa

78 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim

78 lat temu słabo uzbrojeni żydowscy bojownicy podjęli dramatyczną i desperacką decyzję o zbrojnym wystąpieniu przeciwko niemieckim oprawcom likwidującym warszawskie getto. Było to pierwsze powstanie miejskie w okupowanej przez Niemców Europie.


Walka i nadzieja. 14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa

Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwowe zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie – najpierw we Francji, a później w Londynie – kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918–1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę…
81. rocznica agresji ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem Paktu Ribbentrop-Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice naszego kraju a ZSRR złamał pakt o nieagresji z Polską, który miał obowiązywać do końca 1945 roku.

Powrót na górę strony