Artur Chojecki

Lokalne drogi w Regionie zmieniają się na plus

Od 5 września wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki i wicewojewoda Sławomir Sadowski podpisują umowy z przedstawicielami lokalnych władz na budowy i remonty dróg finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony