Antoni Górski

Wniosek do Prezydenta Miasta Olsztyna

Spełzły na niczym nadzieje pozbycia się „szubienic” związane z Michałem Wypij, a także i z Czesławem Małkowskim, który również uważał, że ta spuścizna sowiecka powinna być usunięta. Trudno. Nie można się gniewać na mieszkańców (co innego na „olsztyńską elitę”), że wybrali…


Chocholi taniec

Walc z Walczykiem? – katastrofa! Chocholi taniec Dziw nad dziwy niesłychany – Walc z Walczykiem poszli w tany. AntyPiSem zjednoczeni, w tańcu całkiem zatraceni.

„Wybory, wybory” – felieton Antoniego Górskiego

Znowu będziemy wybierać naszych (nowych?) włodarzy. Od tego roku według nowej ordynacji wyborczej. Najważniejsze zmiany to: pięcioletnia, możliwa dwukadencyjność, podwójne komisje wyborcze – do pilnowania przezroczystej urny wyborczej i do liczenia głosów, 1 arkusz…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony