Akademicki Klub Obywatelski
Wyrazy współczucia…

Prezes AKO, Pani Profesor Małgorzacie Suświłło wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata składa Zarząd Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie.


Powrót na górę strony