Postępują prace na zadaniach realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100).

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km, z czego pięć w woj. warmińsko-mazurskim. Będą to obwodnice Pisza, Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit.

Powstaną trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. W ramach tych inwestycji powstaną też urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obwodnica Smolajn w ciągu DK51

Najbardziej zaawansowane prace trwają na obwodnicy miejscowości Smolajny w ciągu drogi krajowej nr 51. W połowie grudnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na realizację tego zadania. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 2021 r. Kontrakt o wartości blisko 26 mln zł realizuje firma Budimex. Inwestycja polega na rozbudowie drogi w istniejącym i częściowo w nowym śladzie, o łącznej długości 1,76 km. W ramach zadania zostaną wybudowane dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki oraz dwie pary zatok autobusowych. Powstaną też przejścia dla pieszych z azylami oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2021-2022.

Obecnie prowadzone są roboty branży drogowej, telekomunikacyjnej elektrycznej oraz sanitarnej. Zakończono usuwanie karp po wyciętych drzewach (z wyjątkiem odcinków objętych badaniami archeologicznymi). Zdjęcie warstwy humusu wykonano w około 70 proc. Wymieniono grunt już na dwóch z trzech obszarów, gdzie taki zabieg jest konieczny. Obecnie trwają prace przy wykopach i nasypach oraz stabilizacji gruntu. Wykonany został odcinek próbny podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej. Zaawansowanie robót na koniec sierpnia wynosi ok. 23,9 proc.

Obwodnica Gąsek w ciągu DK65

Proces opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowej nr 65 wszedł właśnie w kluczową fazę. Burmistrz Olecka 26 października 2020 r. wydał decyzję środowiskową dla realizacji obwodnicy Gąsek w wariancie I. Kończymy prace nad II etapem STEŚ-R, w którego skład wchodzą materiały do przetargu na roboty budowlane. Po ich zakończeniu będziemy gotowi ogłosić przetarg na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj.Budowa obwodnicy Gąsek przewidziana jest na lata 2022-2025. Inwestycja, oprócz budowy jezdni głównej o nośności 11,5 tony na oś i szerokości 8 m, obejmie budowę dodatkowych jezdni obsługujących teren przyległy do obwodnicy, przebudowę dróg publicznych kolidujących z inwestycją, budowę wiaduktów, przejść dla zwierząt, chodników i rond. W ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD.

Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu DK51

Umowę na wykonanie Studium korytarzowego (SK) oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji środowiskowej (DŚU) dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 podpisaliśmy
26 maja br. Obecnie wykonywana jest aktualizacja map do celów projektowych – nanoszenie aktualnej zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowywane są warianty przebiegu obwodnicy w dwóch korytarzach (zachodnim i północno-wschodnim). We wrześniu będą przeprowadzone pomiary natężenia ruchu w celu sporządzenia prognozy ruchu. Na etapie SK zostaną przeprowadzone analizy mające wskazać, czy przyszła obwodnica będzie biegła w korytarzu po stronie północno-zachodniej czy północno-wschodniej miasta. Po wskazaniu korytarza drogi, zostanie przeprowadzona bardziej szczegółowa analiza co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji, tj. na etapie przygotowania SK oraz na etapie STEŚ, zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne. 

Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-2025, a sama jego realizacja w latach 2026-2030.

Obwodnica Szczytna w ciągu DK53, DK57 i DK58

Umowę na wykonanie STEŚ-R wraz z materiałami potrzebnymi do uzyskania DŚU dla obwodnicy Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57, 58 podpisaliśmy 1 czerwca br. Zadanie to obejmuje wykonanie dokumentacji dla budowy obwodnicy Szczytna, która będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), o nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś. 

Obecnie wykonywana jest aktualizacja map do celów projektowych – nanoszenie aktualnej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Opracowywane są warianty przebiegu obwodnicy. We wrześniu będą przeprowadzone pomiary natężenia ruchu w celu sporządzenia prognozy ruchu. W ramach zadania zostaną wybudowane skrzyżowania, obiekty inżynierskie oraz dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Przebudowane zostaną drogi publiczne kolidujące z inwestycją, wybudowane będą rozwiązania dla ruchu pieszego i rowerowego oraz urządzenia ochrony środowiska. Prace budowlane przewidziane są na lata 2026-2028.

Obwodnica Pisza w ciągu DK58 i DK63

Kolejnym zadaniem z Programu budowy 100 obwodnic realizowanym w województwie warmińsko-mazurskim jest obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. Umowę na wykonanie STEŚ-R oraz materiałów do DŚU dla tej obwodnicy podpisaliśmy 26 maja br.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jednojezdniowa droga klasy GP, która przebiegać będzie od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta.  Nośność jezdni obwodnicy wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również dodatkowe jezdnie, obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie i skrzyżowania. Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Proces przygotowawczy obejmujący opracowanie STEŚ-R przewidziany jest na lata 2020-2024, natomiast realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana jest na lata 2025-2028. 

Obecnie prowadzona jest aktualizacja map do celów projektowych – nanoszenie aktualnej zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowywane są także warianty przebiegu obwodnicy. We wrześniu będą przeprowadzone pomiary natężenia ruchu w celu sporządzenia prognozy ruchu.

Współpraca z samorządami

Dotychczasowe doświadczenia przy realizacji całego procesu inwestycyjnego pokazały, jak ważna jest współpraca i komunikacja z poszczególnymi samorządami i społecznościami lokalnymi na wszystkich etapach inwestycji drogowych. Większość inwestycji z Programu budowy 100 obwodnic jest na etapie przygotowania. Opracowywane są studia korytarzowe, STEŚ lub STEŚ-R. 

Ważne jest także, aby dotrzeć z informacjami o przyszłej obwodnicy do lokalnych społeczności, co pozwoli sprawnie przeprowadzić proces przygotowawczy. GDDKiA jest otwarta na współpracę i liczy na głosy i uwagi samorządów oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych budową obwodnic. Pozostajemy z władzami samorządów w stałym kontakcie. 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Komentuj "Postępują prace na zadaniach realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie warmińsko-mazurskim"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: