Pomoc dla obszarów popegeerowskich

Blisko 47 mln zł rządowego dofinansowania otrzymało 47 gmin (52 inwestycje) w województwie warmińsko-mazurskim. Tak w skrócie można podsumować wsparcie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, skierowane do gmin, w których kiedyś działały PGR-y. Łącznie, w skali wszystkich województw, wsparcie to wyniosło 340 mln zł.

Przedmiotowe wsparcie pomoże w rozwiązaniu problemu, pogłębiającego się przez skutki pandemii, wykluczenia społecznego i ubóstwa mieszkańców obszarów, na których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Po likwidacji PGR-ów miejscowości, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej uległy zdegradowaniu społecznemu oraz ekonomicznemu. Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 dodatkowo pogłębiły omawiany problem. Ubytek dochodów i wzrost kosztów gmin spowodowały znaczne zagrożenie niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r. przez te samorządy, a co za tym idzie dalszy brak inwestycji na terenach popegeerowskich, co wpływa na pogłębianie się nierówności społecznych i ekonomicznych w miejscowościach popegeerowskich. Dlatego tak ważne okazało się przedmiotowe wsparcie, które dotyczyło m. in. budowy kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej; dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, przystanków autobusowych, termomodernizacji. Pomoc finansowa dotyczyła również centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni, obiekty sportowe, świetlice, obiekty biblioteczne, remizy strażackie). Wnioski gmin były opiniowane, pod kątem spełnienia wymogów formalnych i oceny oddziaływania społecznego, przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a następnie opiniowane przez wojewodów i przekazywane do Prezesa Rady Ministrów.

Wykaz wniosków pozytywnie rozpatrzonych w powiatach: bartoszyckim, elbląskim, braniewski i lidzbarskim przedstawia się następująco:

 • Gmina Bartoszyce-Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Kinkajmach o przyszkolną salę sportową wraz z łącznikiem.
 • Gmina Sępopol-Budowa sieci wodociągowej łączącej dawne wsie popegeerowskie tj. Stopki Osada, Masuny, Dzietrzychowo oraz miasto Sępopol.
 • Gmina Elbląg-Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w msc. Bielnik Drugi.
 • Gmina Elbląg-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Dwór i Lisów.
 • Gmina Lelkowo-Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głębock.
 • Gmina Braniewo-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cielętnik.
 • Gmina Pieniężno-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieniężno Pierwsze.
 • Gmina Milejewo-Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stoboje do drogi powiatowej nr 1144N.
 • Gmina Markusy-Budowa studni głębinowej w ujęciu wód głębinowych w miejscowości Żurawiec.
 • Gmina Płoskinia-Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wysoka Braniewska wraz z budową sieci kanalizacyjnej.
 • Gmina Kiwity-Modernizacja drogi wewnętrznej nr 33 obręb Klejdyty (700 m )

Inwestycje lokalne, które zostaną sfinansowane lub dofinansowane ze środków przewidzianych w budżecie województwa będą stanowić ważne źródło zamówień dla polskich mikro-małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to miało pozytywny wpływ na lokalne rynki pracy, gdyż pozwoli na utrzymanie zatrudnienia lub zapobiegnie potencjalnym obniżkom wynagrodzeń również w MMŚP. Są to też przedsięwzięcia, które rozwiązują codzienne i często najpilniejsze problemy członków lokalnych społeczności.

Przewidywany efekt przedmiotowego wsparcia wpłynie na przeciwdziałanie nierównościom społecznym, budowę infrastruktury społecznej, poprawę życia mieszkańców, rozwój – poprzez inwestycje w szeroko rozumiane mienie gminne oraz wsparcie lokalnych wspólnot, skupiających mieszkańców terenów popegeerowskich. W sytuacji gdy wiele gmin popegeerowskich, wskutek wieloletnich zaniedbań tych obszarów, ale także odczuwalnego dla mieszkańców – będącego skutkiem epidemii Covid-19 – spadku produktu krajowego brutto, doświadczyło zagrożenia niewykonania planów inwestycyjnych na rok 2020 r., przekazanie tych środków będzie realnym wsparciem gmin, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. A co za tym idzie, także mieszkańców tych terenów, którzy będą mieli możliwość korzystania na co dzień ze sfinansowanych w ten sposób inwestycji.

Dr Marcin Kazimierczuk

Źródło: nowiny24.net

Komentuj "Pomoc dla obszarów popegeerowskich"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: