Działacze PiS: ostatnie 5 lat to okres rekordowego wsparcia dla Warmii i Mazur

Ostatnie 5 lat, czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, to okres rekordowego wsparcia, jakie województwo warmińsko-mazurskie otrzymuje ze środków budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej – oświadczył w poniedziałek szef okręgu olsztyńskiego tej partii Jerzy Szmit.

Odniósł się w ten sposób do głosów warmińsko-mazurskich posłów i samorządowców PO i PSL, którzy apelowali do rządu, by dzielił pieniądze sprawiedliwie między regiony, a nie zmniejszał pulę środków w tych województwach, gdzie rządzą opozycyjni samorządowcy.

W poniedziałek podczas konferencji w Olsztynie działacze PiS Jerzy Szmit, poseł Iwona Arent i Wojciech Kossakowski odpowiedzieli, że zarzuty opozycyjnych posłów jak i samorządowców są nieprawdziwe.

„To wierutne kłamstwo. Jeśli spojrzymy na ostatnie 5 lat, to jeszcze nigdy na Warmię i Mazury nie przyszło tyle pieniędzy, tyle inwestycji i tyle wsparcia. Zaczynając od wsparcia socjalnego dla rodzin z dziećmi, seniorów, poprzez inwestycje infrastrukturalne: drogi, koleje, powrót wojska polskiego, lokalizację wojsk NATO-wskich, po takie gigantyczne inwestycje jak przekop Mierzei Wiślanej”- podkreślił Jerzy Szmit.

„Nie możemy dziś milczeć, gdy słyszymy z ust opozycji, że jakoby jesteśmy poszkodowani przez rząd i nie otrzymujemy wsparcia finansowego”- powiedział szef olsztyńskiego okręgu PiS Jerzy Szmit.

Wskazał, że opozycja powinna przedstawić propozycje działań, które stworzą na Warmii i Mazurach perspektywę przyspieszenia rozwoju i podniesienia dobrobytu mieszkańców.

„Kiedy Polska w 2004 roku wchodziła do Unii Europejskiej dochód na jednego mieszkańca woj. warmińsko-mazurskiego wynosił 75 proc. średniej krajowej , dzisiaj wynosi 70 proc. i systematycznie spada, podobnie z udziałem naszego województwa w wytwarzanym przez Polskę PKB. Te fatalne trendy nie wywołują jednak żadnej refleksji ze strony sił politycznych, które od ponad 20 lat sprawują w naszym województwie władze PO-PSL-Lewica” – dodał Szmit.

Działacze PiS podkreślili, że dzięki wsparciu rządowemu oraz unijnych pieniędzy powstają drogi, których wartość sięga 10 mld zł i koleje, gdzie inwestycje są rzędu 1,5 mld zł. W trakcie realizacji jest kanał żeglowny przez Mierzeję Wiślną. Wzrasta obecność Wojska Polskiego, powołano 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej a w Olsztynie zlokalizowano 16. Dywizję Zmechanizowaną. Przywracane są posterunki policji, wzrasta dostępność do gazu sieciowego a straż pożarna otrzymuje nowy sprzęt i wyposażenie.

Jak podał Jerzy Szmit, obecnie kreślony jest kształt Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-27, z którego wstępnie na Warmię i Mazury może trafić ponad 400 mln euro.

Ministerstwo rozwoju i funduszy europejskich podało ostatnio, że na źródła finansowania inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim w nowej perspektywie finansowej UE będą się składać: 1,228 mld euro z Programu Regionalnego, 2,5 mld euro z Programu Polska Wschodnia do podziału na sześć województw, 7,1 mld euro tzw. rezerwy regionalnej, 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy i 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy.

Wiceminister Waldemar Buda wyjaśnił, że jest pula pieniędzy, które zarządy województwa mogą wynegocjować dodatkowo, jeśli będą miały dobre projekty. „Bardzo liczę na dobre projekty kontraktu programowego, liczę na dobre przygotowanie zarządu województwa” – powiedział Waldemar Buda.

Takiemu podziałowi sprzeciwia się zarząd województwa. „W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 otrzymaliśmy 1,72 mld euro. Bardzo niepokoi nas niższa kwota dla Warmii i Mazur i jako zarząd województwa nie zgadzamy się z tym podziałem. Będziemy zabiegali o zwiększenie tej puli pieniędzy, bo to znacznie przyspieszy rozwój naszego regionu” – zapowiedział marszałek Gustaw Brzezin (PSL).

Źródło: TKO.pl

Czytaj także:

Olsztyn, dnia 15 lutego 2021

Szanowni Państwo,

Ostatnie pięć lat, czas rządów Prawa i Sprawiedliwości, to okres rekordowego wsparcia, jakie województwo warmińsko- mazurskie otrzymuje ze środków budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej. Dzięki temu wsparciu powstają drogi (inwestycje ponad 10 mld zł), koleje (inwestycje blisko 1,5 mld zł), w trakcie realizacji jest kanał żeglowny przez Mierzeję Wiślaną, radykalnie wzrasta obecność Wojska Polskiego, powołano 4 Warmińsko- Mazurską Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej W Olsztynie zlokalizowano sztab 16 Dywizji Zmechanizowanej, przywracamy likwidowane posterunki Policji, zdecydowanie wzrasta dostępność do gazu sieciowego, Straż Pożarna otrzymuje nowy sprzęt i wyposażenie, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna jak nigdy przedtem skutecznie przyciąga inwestorów. Miliardy złotych dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości trafiło bezpośrednio do mieszkańców Warmii i Mazur w ramach realizacji różnorodnych programów socjalnych, wzrosły wynagrodzenia, a bezrobocie i ubóstwo udało się ograniczyć. Dzięki wzrostowi gospodarczemu, do budżetów samorządów trafiło znacząco więcej środków z podatków. Budżety samorządów otrzymują dodatkowe wsparcie z programów rządowych: Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powtarzamy: rozmiar wsparcia, jakie nasze województwo otrzymało w wyniku decyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości nie ma sobie równych.

Z tych powodów uważamy, że Apel Przewodniczącego tak zwanego Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego sugerujący, że potrzeby warmińsko-mazurskiego są pomijane i niezauważane nie ma żadnych podstaw. Traktować go można wyłącznie jako głos sfrustrowanej, bezradnej, fanatycznej opozycji nastawionej jedynie na walkę z Rządem. Stanowisko przedstawione w piśmie nie jest reprezentatywne. Przypominamy: ww. Zespole zasiadają wyłącznie przedstawiciele KO, KP i Lewicy. I co warte przypomnienia – do tej pory Zespół nie przejawiał żadnej aktywności.

W Apelu pojawia się kilka żądań skierowanych do rządu Prawa i Sprawiedliwości:

  1. Zwiększenia kwoty, które region ma otrzymać na Regionalny Program Operacyjny. Po pierwsze przyznana kwota, na jednego mieszkańca jest druga w kraju – to 864 Euro, podczas gdy na przykład w woj. dolnośląskim to 300 Euro, a w wielkopolskim to 306 Euro. Ponadto, ta kwota bazowa może zostać radykalnie zwiększona, jeżeli Zarząd Województwa wspierany przez PO-PSL-Lewicę przedstawi Rządowi projekty, które rzeczywiście poprawią sytuację mieszkańców naszego województwa, stworzą dla nich nowe szanse rozwojowe, a nie będą powielaniem i kontynuacja polityki pasywnej, leniwej bierności, którą od ponad dwudziestu lat prowadzi w Sejmiku koalicja PO-PSL-Lewica.
  2. Domagacie się wsparcia dla Portu Lotniczego w Szymanach. Zapytajcie Komisji Europejskiej, dlaczego ustaliła takie warunki uzyskiwania pomocy, dzięki którym Szymany tej pomocy uzyskać nie mogą?
  3. Zarzucacie zbyt niskie finansowanie służby zdrowia w naszym województwie. Zapytajcie tym razem Pana Marszałka Mirona Sycza, dlaczego jeszcze jako poseł na Sejm podpisał się pod projektem ustawy, który wprowadził taki podział środków na poszczególne województwa.
  4. Widzicie konieczność poprowadzenia bezpośredniego połączenia kolejowego Elbląga z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Świetny pomysł! PKP PLK S.A. właśnie podpisała umowę na opracowanie studium wykonalności modernizacji linii Braniewo-Elbląg- Malbork. Ten projekt realizuje tę potrzebę. Ponadto cieszymy się, że tym samym uznajecie potrzebę inwestowania w CPK.
  5. Zauważyliście, że rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił zupełnie nowy fundusz wsparcia inwestycji samorządowych – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Co prawda dopiero przy trzeciej jego edycji, i znowu to samo – zły rząd: za mało nam dał. Tym razem to my zapytamy, a czy waszych rządów samorządy w tej formie dostały choćby złotówkę?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspierał, wspiera i będzie wspierał województwo warmińsko-mazurskie jak żaden inny rząd wcześniej. Przed nami określenie kształtu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2021-2027, wstępnie do naszego województwa może trafić ponad 400 mln euro. Program Kolej Plus (ciekawe czy Zarząd Województwa będzie chciał realnie, a nie tylko formalnie włączyć się w realizację tego programu), Program wsparcia Terenów Popegeerowskich, a wreszcie wynegocjowany przez Premiera Mateusza Morawieckiego gigantyczny Krajowy Plan Odbudowy z budżetem 57 mld euro oraz kontynuacja już dzisiaj działających programów zasilających nasze województwo.

Niestety, zamiast konstruktywnej współpracy z Rządem Rzeczpospolitej, Zarząd Województwa stał się narzędziem totalnej opozycji. Jeszcze dwa miesiące temu bardzo zdecydowanie apelował, aby Rząd RP zaakceptował możliwość odbierania Polsce (również polskim samorządom), przez unijnych urzędników, wcześniej przyznanych środków. Dzisiaj lokalni działacze PO-PSL-Lewicy domagają się dodatkowego, zwiększonego finansowania ich działań, a jednocześnie nie chcą wskazać, ani nawet rozmawiać o tym, na co zamierzają wydawać pieniądze. Na te pieniądze trzeba zapracować. Dlatego nie godzimy się na bezwarunkowe wspieranie gigantycznego marnotrawstwa jakie uprawia Zarząd Województwa i kontynuowanie polityki, która sprowadza naszą Małą Ojczyznę do roli peryferyjnego skansenu mającego zapewnić jedynie odpoczynek letnikom na łonie natury. Potrzebujemy nowego spojrzenia, które będzie odważne, nowoczesne, pełne energii i otwartości.

Kiedy Polska 2004 roku wchodziła do Unii Europejskiej dochód na jednego mieszkańca w województwie warmińsko- mazurskim wynosił 75% średniej krajowej, dzisiaj wynosi 70% i systematycznie spada, podobnie z udziałem naszego województwa w wytwarzanym przez Polskę PKB. Te fatalne trendy nie wywołują jednak żadnej refleksji ze strony sił politycznych, które od ponad dwudziestu lat sprawują w naszym województwie władzę PO-PSL-Lewica.

Warunkiem dobrego dialogu jest rzetelna ocena sytuacji i rozmowa jednym językiem. Oczekujemy przestawienia propozycji działań, które stworzą w naszym województwie perspektywę przyspieszenia rozwoju i podniesienia dobrobytu mieszkańców. Taki materiał może być podstawą do oceny dalszych działań prowadzonych przez koalicję PO-PSL-Lewica i naszej oceny zgłaszanych przez nią projektów.

Warmińsko-mazurskie jest beneficjentem środków z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (samorządy otrzymały 361 mln złotych). W tej chwili otwarta została możliwość uzyskania środków na wsparcie gmin popegeerowskich, których znaczna część zlokalizowana jest właśnie w naszym województwie.

Z powyższych względów apel posła Jacka Protasa jest wyłącznie wystąpieniem propagandowym mającym zdyskredytować działania Rządu Prawa i Sprawiedliwości, który udzielił , udziela i udzielać będzie rekordowego wsparcia mieszkańcom Warmii i Mazur .

Iwona Arent – Poseł na Sejm RP

Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP

Jerzy Szmit – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PiS Olsztyn

Komentuj "Działacze PiS: ostatnie 5 lat to okres rekordowego wsparcia dla Warmii i Mazur"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: