Czy Rada Miasta Olsztyna wypowie się w sposób jednoznaczny na temat przyszłości pomnika nazywanego „szubienicami”?

Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz radna niezależna, zgodnie z treścią art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, skierowali wczoraj do Przewodniczącego Rady Miasta Olsztyna wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Olsztyna wraz z projektem uchwały w sprawie relokacji „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, w Olsztynie. Treść tego projektu publikujemy poniżej:

UCHWAŁA NR …/2022
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia…………. 2022 r.

w sprawie relokacji „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, w Olsztynie

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 – t.j. z późn. zm.), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:

§1. Rada Miasta Olsztyna zobowiązuje Prezydenta Olsztyna do podjęcia bezzwłocznych działań, w tym przygotowania potrzebnej dokumentacji, których skutkiem będzie relokacja „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, z placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie.

§2. Rada Miasta Olsztyna wyraża zgodę na przekazanie rozebranego „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, do zbiorów zainteresowanego jego posiadaniem muzeum, a jeśli żadna placówka muzealna nie wyrazi zainteresowania, przeniesienie go na teren kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie.

§3. Szczegółowe motywy zawiera uzasadnienie uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W obliczu zbrodniczej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wiążącej się z pogwałceniem norm prawa międzynarodowego oraz dokonywaniem niczym nieuzasadnionych aktów barbarzyńskiej przemocy i zbrodni, Rada Miasta Olsztyna dostrzega konieczność zobowiązania Prezydenta Olsztyna do podjęcia bezzwłocznych działań (w tym przygotowania potrzebnej dokumentacji), nakierowanych na relokację „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, wpisanego do rejestru zabytków pod nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, z placu Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie w inne, uzgodnione wcześniej miejsce. Jednocześnie Rada Miasta Olsztyna wyraża zgodę na przekazanie przedmiotowego pomnika do zbiorów zainteresowanego jego posiadaniem muzeum, a jeśli okaże się to niemożliwe z uwagi na brak zainteresowania, przeniesienie go na teren kwatery żołnierzy radzieckich na cmentarzu wojennym z okresu II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów w Olsztynie.

Atak wojsk rosyjskich na niepodległą Ukrainę jest wystarczającym dowodem na to, że Rosja, zarówno carska, sowiecka, jak i w obecnym kształcie politycznym, nie zmienia swojego zaborczego podejścia do sąsiednich państw i narodów. Dzisiejsza sytuacja wymaga konkretnych działań, również tych o znaczeniu symbolicznym, dlatego, jako przedstawiciele lokalnej społeczności Olsztyna, nie wyobrażamy sobie dalszego tolerowania w centrum naszego miasta pomnika upamiętniającego Armię Czerwoną, którego istotnym elementem jest sylwetka radzieckiego żołnierza, dzierżącego sztandar ze skrzyżowanymi sierpem i młotem – symbolem komunizmu, rażącym wiele osób. O usunięcie przedmiotowego monumentu z centrum Olsztyna – jako znaku obcej, sowieckiej dominacji – wielokrotnie, od wielu lat, wnioskowali i apelowali działacze społeczni oraz polityczni, reprezentujący kilkanaście stowarzyszeń i organizacji, popierani przez olsztyńską Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Zgodnie z treścią odpowiedzi Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na ich petycję (z dnia 10 grudnia 2021 r.) „(…) fakt wpisania Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie do rejestru zabytków nie stanowi przeszkody do dokonania jego relokacji. (…)” – stosownie do treści art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 – t.j. z późn. zm.). Zdecydowanych działań właśnie w tym kierunku oczekujemy od Prezydenta Olsztyna, ponieważ wydarzenia ostatnich dni nie pozostawiają wątpliwości, iż Federacja Rosyjska, kontynuując niejako zbrodnicze „tradycje” Związku Sowieckiego, potrafi stosować bezwzględny terror polityczny, łamać obowiązujące umowy międzynarodowe oraz atakować suwerenne kraje, jeśli ich decyzje uzna za zagrażające jej interesom.

Z uwagi na powyższe, Rada Miasta Olsztyna uznaje za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.

Redakcja
Fot. PiS Olsztyn

Komentuj "Czy Rada Miasta Olsztyna wypowie się w sposób jednoznaczny na temat przyszłości pomnika nazywanego „szubienicami”?"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: