Senat przyjął „Piątkę dla zwierząt” z poprawkami!

Kilkadziesiąt poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużającą wejście w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra – do 31 lipca 2023 r. a w przypadku uboju rytualnego – do końca 2025 r. Oznacza to, że projekt wróci teraz do Sejmu. Wcześniej Senat nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, jak i przyjęcie noweli bez poprawek.

Senatorowie przyjęli „Piątkę dla zwierząt” z poprawkami!

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wraz z poprawkami zagłosowało 76 senatorów. Przeciw było 11, wstrzymało się 10.

Kilkadziesiąt poprawek wprowadził Senat do noweli ustawy o ochronie zwierząt, wśród nich wykreślającą ograniczenia uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz wydłużającą wejście w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra – do 31 lipca 2023 r. a w przypadku uboju rytualnego – do końca 2025 r. Oznacza to, że projekt wróci teraz do Sejmu. Wcześniej Senat nie zgodził się na odrzucenie ustawy w całości, jak i przyjęcie noweli bez poprawek.

Senatorowie przyjęli „Piątkę dla zwierząt” z poprawkami!

Za przyjęciem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wraz z poprawkami zagłosowało 76 senatorów. Przeciw było 11, wstrzymało się 10.

Przeciwko przyjęciu „Piątki dla zwierząt” z poprawkami było 7 senatorów PiS: Margareta Budner, Jerzy Chróścikowski, Mieczysław Golba, Jan Maria Jackowski, Józef Łyczak, Andrzej Pająk i Zdzisław Pupa. Przeciw był także senator KO Jacek Bury i 3 senatorów PSL: Ryszard Bober, Michał Kamiński i Jan Filip Libicki.

Wstrzymało się 7 senatorów KO, 2 Lewicy i senator niezrzeszona Lidia Staroń.

Jakie poprawki do ustawy?

W trakcie bloku głosowań przyjęto m.in. rekomendowaną przez rząd Mateusza Morawieckiego i klub PiS poprawkę o wykreśleniu z ustawy ograniczenia dotyczącego uboju rytualnego drobiu.

Senatorowie przyjęli też poprawkę zgłoszoną przez senatora KO Marka Borowskiego, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 31 lipca 2023 r., a ubój rytualny na obecnych zasadach – do 31 grudnia 2025 roku (tzw. vacatio legis).

Zgodnie z tą poprawką, po wejściu w życie przepisów noweli podmiotom prowadzącym wygaszaną działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do nowych przepisów. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Poparcie uzyskała także kolejna poprawka autorstwa Borowskiego, wprowadzającą obowiązek czipowania psów oraz regulująca tę kwestię.

Senatorowie nie poparli natomiast m.in. poprawki złożonej przez senatorów PSL i PiS o wykreślenie z noweli zapisów ograniczających ubój rytualny.

Senatorowie przyjęli także poprawkę wykreślającą przepisy rozszerzające uprawnienia organizacji pozarządowych do odbierania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi.

Przyjęto też poprawkę wykreślającą przepisy umożliwiające odbieranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia; a także poprawkę umożliwiającą przedsiębiorcom prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Przepadł wniosek o odrzucenie ustawy w całości

Wcześniej Senat nie zgodził się na odrzucenie w całości noweli o ochronie zwierząt. Za wnioskiem o odrzucenie ustawy, wniesionym przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zagłosowało 24 senatorów, 64 było przeciw, dziewięciu wstrzymało się od głosu, a trzech nie głosowało.

W przypadku klubu PiS, zdecydowana większość senatorów – 40 – zagłosowała przeciwko wnioskowi o odrzucenie ustawy w całości. Tylko jeden senator, Andrzej Pająk, zagłosował za, a czworo senatorów: Jerzy Chróścikowski, Maciej Łuczak, Józef Łyczak i Józef Zając wstrzymało się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału troje senatorów Margareta Budner, Jan Maria Jackowski oraz Zdzisław Pupa.

W głosowaniu podzielony był klub Koalicji Obywatelskiej: 20 senatorów zagłosowało za wnioskiem o odrzucenie ustawy, również 20 senatorów zagłosowało przeciwko temu wnioskowi, a od głosu wstrzymało się troje senatorów: Halina Bieda, Tomasz Grodzki i Aleksander Pociej.

Odrzucenia ustawy chcieli: Paweł Arndt, Barbara Borys-Damięcka, Jacek Bury, Robert Dowhan, Zygmunt Frankiewicz, Beniamin Godyla, Janusz Gromek, Danuta Jazłowiecka, Kazimierz Kleina, Andrzej Kobiak, Władysław Komarnicki, Stanisław Lamczyk, Ewa Matecka, Antoni Mężydło, Janusz Pęcherz, Joanna Sekuła, Adam Szejnfeld, Ryszard Świlski, Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Wojciech Ziemniak.

Przeciwko odrzuceniu ustawy zagłosowali: Marek Borowski, Bogdan Borusewicz, Marcin Bosacki, Krzysztof Brejza, Alicja Chybicka, Leszek Czarnobaj, Artur Dunin, Jerzy Fedorowicz, Agnieszka Gorgoń-Komor, Jolanta Hibner, Bogdan Klich, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Beata Małecka-Libera, Marek Plura, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Rybicki, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska, Bogdan Zdrojewski.

Wszyscy senatorowie PSL – Ryszard Bober, Michał Kamiński i Jan Filip Libicki – zagłosowali za odrzuceniem ustawy.

Dwoje senatorów Lewicy – Wojciech Konieczny, Gabriela Morawska-Stanecka – zagłosowało przeciwko odrzuceniu ustawy.

Przeciwko odrzuceniu ustawy zagłosował również senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski.

Z koła senatorów niezależnych przeciwko odrzuceniu ustawy opowiedział się Krzysztof Kwiatkowski, a Lidia Staroń i Wadim Tyszkiewicz wstrzymali się od głosu.

Odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Senat odrzucił także w kolejnym głosowaniu wniosek Lewicy o przyjęcie noweli bez poprawek. Za wnioskiem głosowało dwóch senatorów (Lewica), przeciwko 97, a jeden się wstrzymał (Józef Zając z PiS).

Pęk: Poparcie dla tych poprawek gwarantuje przyjęcie ustawy przez Sejm

Początkowo Senat miał wznowić obrady o godz. 12.30, ale – jak poinformował marszałek Senatu Tomasz Grodzki – zostały one przesunięte na prośbę klubu PiS.

Tuż przed samym głosowaniem apelowano do senatorów o poparcie dla konkretnych zapisów ustawy. Senator PiS Józef Łyczak namawiał do przyjęcia poprawki, która wykreśla ograniczenia dot. uboju rytualnego.

Na te poprawki czeka cała polska wieś. Ich przyjęcie sprawi, że skutki, które wywrą te złe zapisy, nie dotkną mieszkańców miasta

– mówił.

Rząd ustąpił, ale nie do końca

– stwierdził, czyniąc zarzut, że podzielono rolników.

Wicemarszałek Marek Pęk namawiał z kolei do przyjęcia rekomendowanych przez klub PiS i rząd Mateusza Morawieckiego.

Możemy składać poprawki dalej idące, ale to byłoby pozorne zwycięstwo. Ta ustawa wróci do Sejmu i poprawki muszą zostać przyjęte przez większość sejmową. Przyjęcie tych poprawek gwarantuje przyjęcie ustawy przez Sejm

— mówił. Zaznaczył, że to osiągnięcie kompromisu, a klub PiS stanowi jedną całość.

Prace legislacyjne nad „Piątką dla zwierząt”

Wcześniej na połączonym posiedzeniu komisje – senackie ustawodawcza i rolnictwa opowiedziały się przeciwko poprawkom, wykreślającym ograniczenia dotyczące uboju rytualnego z noweli o ochronie zwierząt. Komisje nie poparły też wniosków o odrzucenie ustawy oraz przyjęcie jej bez poprawek.

Poparta została natomiast poprawka zgłoszona przez senatora PiS Jacka Boguckiego zakładająca, że bez ograniczeń możliwy będzie ubój rytualny drobiu, czyli rozwiązanie zaproponowane ostatnio przez rząd.

Senatorowie poparli także m.in. poprawki, że przedsiębiorcy mogą prowadzić schroniska dla zwierząt, a także poprawkę poszerzającą katalog celów, do których można wykorzystywać psy, o cele obronne.

Zaakceptowana została też poprawka zgłoszona przez szefa senackiej komisji ustawodawczej senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego (niezrz.), która wprowadza i określa minimalną wysokość świadczenia dla opiekuna zwierzęcia na tzw. zwierzęcej emeryturze; świadczenie to będzie nie niższe od środków przekazywanych na utrzymanie zwierzęcia przez służbę.

Kolejna przyjęta poprawka dotyczyła obowiązku czipowania zwierząt, zgodnie z którą psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu oznakowaniu za pomocą mikroczipa.

Ponadto senatorowie przyjęli poprawkę, która przewiduje, że hodowla zwierząt na futra może być prowadzona do 1 lipca 2023 r, a ubój rytualny do 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z poprawką, podmiotom prowadzącym tę działalność przysługiwałoby roszczenie skierowane do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną szkodę wynikającą z konieczności dostosowania się do przepisów, wprowadzanych nowelą, o wygaszeniu ich działalności. Wnioski w sprawie rekompensat będzie rozpatrywał minister rolnictwa, a od jego decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Źródło: wPolityce.pl

Komentuj "Senat przyjął „Piątkę dla zwierząt” z poprawkami!"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: