Nie pierwszy fake news i pewnie nie ostatni. GDDKiA dementuje doniesienia „Wyborczej” na temat S16

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała oświadczenie, w którym dementuje informacje zawarte w artykule Gazety Wyborczej Olsztyn.

W piątek (12.03) Wyborcza Olsztyn opublikowała artykuł pt. „Jak S16 minęła przystań Marty Kaczyńskiej”, w którym to autorzy tekstu dywagowali nad rekomendacją innego wariantu przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Ełk. Jako potencjalny powód, przytoczyli oni domysły burmistrza Mikołajek, który miał zasugerować, że chodzi o ominięcie posiadłości, która należy do spółki, której prezesem jest Piotr Zieliński, mąż Marty Kaczyńskiej. Te doniesienia zdementował Karol Głębocki, rzecznik prasowy GDDKiA w Olsztynie.

Poniżej publikujemy pełne oświadczenie w tej sprawie:

„Oświadczamy, że zawarte w ww. artykule sugestie, że powodem rekomendowania do realizacji przebiegu drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Ełk w wariancie B jest chęć ominięcia posiadłości pani Marty Kaczyńskiej, opierają się na domysłach i nie mają nic wspólnego z prawdą.

Wybór wariantu to długotrwały proces

Nieprawdą jest, że rekomendowaliśmy wariant C, który, jak twierdzą autorzy tekstu, został nagle zmieniony na wariant B. Zarówno Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) jak i Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) rekomendowały wariant B. Proces wyboru wariantu drogi do realizacji jest czasochłonny. Realizujemy to zadanie od 2007 roku. W 2008 roku przeanalizowaliśmy 16 wariantów. Silny nacisk społeczny, aby przeanalizować dodatkowe, zaproponowane w toku konsultacji warianty przebiegu trasy, spowodował, że w 2009 roku podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zakresu analiz o warianty zgłaszane przez lokalną społeczność i samorządy podczas spotkań informacyjnych, w tym m.in. wariant przebiegający w okolicach Rynu. W rezultacie analizie poddano 41 wariantów na trasie od Sorkwit do Ełku. Efektem tych prac było wytypowanie trzech optymalnych przebiegów trasy, które przez ostatnie trzy lata poddane zostały analizie wielokryterialnej. W rezultacie KOPI na posiedzeniu we wrześniu 2020 roku wskazała do realizacji wariant B przebiegający na trasie Mrągowo – Kosewo – Baranowo (od strony południowej) – Mikołajki – Woźnice – Drozdowo – Orzysz (od strony północnej) – Strzelniki – Klusy – Chrzanowo – Ełk.

Ważny głos społeczeństwa

Wykonana przez projektanta analiza wielokryterialna jest dla inwestora instrumentem pomocniczym, na podstawie którego podejmuje decyzję. W analizie wielokryterialnej dla S16 Mrągowo -Ełk warianty B i C zostały wskazane jako możliwe do realizacji. Wariant C uzyskał nieznacznie więcej punktów, ale różnice były tak nieduże, że praktycznie oba te warianty należy traktować na równi. Jednocześnie uczestnicy ZOPI zgłosili zastrzeżenia do przyjętych przez autora analizy wielokryterialnej kryteriów porównawczych oraz ich wag. Chodziło o przyjęcie zbyt małej wagi dla wpływu inwestycji na lokalną społeczność, która negatywnie oceniła przebieg drogi w wariancie C, składając bardzo dużą liczbę protestów przeciwko budowie drogi w tym wariancie. W ocenie ZOPI, w analizie sporządzonej dla inwestycji, która wzbudza wyjątkowo dużą aktywność społeczną, należy przyjąć większą wagę dla opinii społeczeństwa na temat wyboru wariantu do realizacji.

Co zdecydowało o wyborze wariantu B

Po uwzględnieniu powyższych aspektów w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał najkorzystniejsze wyniki w kryterium „środowisko przyrodnicze i społeczne” oraz w kryterium „funkcjonalnym” obejmującym swym zakresem długość trasy, dostępność transportową oraz wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wariant C wypadł najlepiej według kryteriów technicznego i ekonomicznego. W rezultacie w analizie wielokryterialnej wariant B uzyskał więcej punktów w stosunku do wariantu C. Dodatkowym argumentem za przyjęciem wariantu B było usytuowanie go bliżej ukształtowanej sieci drogowej, co ułatwi proces inwestycji, np. transport sprzętu i materiałów. Ostatecznie KOPI, na posiedzeniu 9 września 2020 r., podjęła decyzję o wskazaniu we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wariantu B jako realizacyjnego„.

Źródło: TKO.pl

Komentuj "Nie pierwszy fake news i pewnie nie ostatni. GDDKiA dementuje doniesienia „Wyborczej” na temat S16"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: