Inwestycja – Umocnienie skarpy rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim – oficjalnie zakończona! Zadanie realizowane przez Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Olsztynie

Oficjalne zakończenie realizacji zadania odbyło się 29 czerwca br w Lidzbarku Warmińskim.

Skarpa rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim została zabezpieczona i umocniona na długości 214 metrów. Głównym celem zadania było zabezpieczenie przed osunięciem skarpy oraz znajdujących się na jej szczycie budynków mieszkalnych i gospodarczych. Skarpa na tym odcinku rzeki Łyny była zagrożona utratą stabilności, wskutek intensywnego oddziaływania erozyjnego wód opadowych i powierzchniowych. Zrealizowanie inwestycji zapobiegnie podtopieniom i powstaniu trudnych do oszacowania szkód w środowisku naturalnym, infrastrukturze technicznej oraz mieniu i życiu bądź zdrowiu mieszkańców miasta Lidzbarka Warmińskiego. Ponadto zlokalizowana u podnóża skarpy ścieżka rowerowa Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo stała się bezpieczniejsza dla uczęszczających nią rowerzystów i pieszych. Było to największe do realizacji zadanie na Łynie na Warmii. Za realizację zadania odpowiadał Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Olsztynie. Natomiast dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami i decyzjami opracowała Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

Pierwsze prace budowlane zostały podjęte w 2020 roku przez pierwszego Wykonawcę. Jednak Wykonawca ten nie wywiązywał się z zawartej umowy, w związku z czym umowa została rozwiązana. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prace budowlane na tym zadaniu były jednymi z trudniejszych do wykonania z uwagi na umiejscowienie, brak dojazdu dla ciężkiego sprzętu do miejsca realizacji zadania oraz brak możliwości transportu materiałów budowlanych wielogabarytowych drogą kolejową do Lidzbarka Warmińskiego. Stąd w celu dokończenia realizacji zadania inwestycyjnego, wszczęto kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłoniono kolejnego Wykonawcę: Rejonowy Związek Spółek Wodnych Zakład Eksploatacji Systemów Melioracyjnych w Braniewie. W terminie wskazanym w zawartej umowie tj. od 15 października 2021 r. do 16 maja 2022 r. wykonawca wykonał prace w zakresie: usunięcia namulisk i odsypisk, wykonania opasek brzegowych (opaska faszynowa, opaska brzegowa w postaci narzutu kamiennego na ścieli faszynowej, materace faszynowe), wykonania wylotów brzegowych rurowych i otwartych, wykonania konstrukcji zabezpieczenia skarpy wraz z systemem odwodnienia skarpy, wykonania kanalizacji deszczowej oraz dokonania nasadzeń zieleni. Należy zwrócić uwagę, iż wszyscy właściciele sąsiadujących działek zostali wpięci w nową sieć odprowadzającą wody opadowe. Wykonano kosze kamienne. Ponadto do umocnienia brzegów wykorzystano 2008,5 m3 kamienia łamanego hydrotechnicznego o średnicy 80 i 50 cm, który sprowadzono z kamieniołomów k. Kielc. Kamień był transportowany drogą kolejową z Kielc do Bartoszyc, a następnie przeładowany na kilkadziesiąt ciężarówek i transportem kołowym do Lidzbarka Warmińskiego. Dodatkowo transport w tym czasie był utrudniony, gdyż w Lidzbarku Warmińskim DK nr 51 była w remoncie. Roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową, harmonogramem finansowo-rzeczowym, dokumentacją projektową. Ponadto Wykonawca przywrócił oświetlenie i monitoring na przedmiotowym terenie. Odbiór techniczny nastąpił 16 maja br. Wykonawca zadanie ukończył na 5 miesięcy przed terminem (planowany termin 10.10.2022 r.). Zadanie inwestycyjne zostało w całości sfinansowane ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w wysokości 2 897 548,41 zł.

W oficjalnym zakończeniu realizacji zadania wzięli udział  m.in  Jacek Wiśniowski Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Fabian Andrukajtis Wójt Gminy Lidzbark Warmiński,  Beata Faltynowska Dyrektor Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Jarosław Kogut Wicestarosta Powiatu Lidzbarskiego, Sławomir Prusaczyk Wicestarosta Powiatu Mrągowskiego, Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce, Jacek Pawlik Zastępca Dyrektora OT KOWR w Olsztynie, Ryszard Piórkowski Wojewódzki Inspektor WIJHARS Olsztyn oraz komendanci powiatowi służb mundurowych i przedstawiciele mediów z Polskiego Radia Olsztyn i Radia Eska Olsztyn. Natomiast Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentował Marek Jadeszko zastępca dyrektora RZGW Białystok oraz Dariusz Wasiela Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Wild z Lidzbarskiego Domu Kultury. 

Dariusz Wasiela     

Komentuj "Inwestycja – Umocnienie skarpy rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim – oficjalnie zakończona! Zadanie realizowane przez Zarząd Zlewni PGW Wody Polskie w Olsztynie"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: