Zebranie Komitetu Miejskiego PiS w Olsztynie z udziałem minister O. Semeniuk – 10 stycznia 2022 r.

10 stycznia 2022 roku odbyło się zebranie członków i sympatyków Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie z udziałem sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Olgi Semeniuk, prezesa Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie Jerzego Szmita oraz poseł na Sejm RP Iwony Arent.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bożena Ulewicz, radni Rady Miasta Olsztyna: Zdzisława Tołwińska, Jarosław Babalski, Krzysztof NarwojszRadosław Nojman oraz Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Krzysztof Wojciechowski. Całość poprowadził przewodniczący Komitetu, a zarazem radny Sejmiku Województwa, Dariusz Rudnik.

Olga Semeniuk odniosła się do obaw dotyczących „Polskiego Ładu” w zakresie zmian wysokości dochodów niektórych podatników, uspokajając, iż, dzięki zdecydowanym działaniom rządu, ewentualne kwoty nadpłaconego w styczniu podatku dochodowego zostaną możliwie szybko zwrócone. Minister dodała, że głównym założeniem omawianych zmian w systemie podatkowym jest to, by wysokość płaconego podatku była faktycznie proporcjonalna do osiąganej kwoty dochodów, a przy tak dużych reformach trudno uniknąć błędów – ważne jest reagowanie na pojawiające się problemy. Zapewniła przy tym, że ciągle rozważane są różne opcje, dostosowujące przepisy do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych tak, by „Polski Ład” oznaczał korzyść dla jak najszerszego kręgu osób. Nie zabrakło też czasu na pytania i uwagi ze strony uczestników spotkania.

Prezes Jerzy Szmit przedstawił sytuację polityczną i określił kierunki działań Prawa i Sprawiedliwości na najbliższy czas. Następnie omówiono bieżące sprawy regionalne, z których na pierwszy plan wysunęły się: uchwalony pod koniec grudnia budżet województwa warmińsko-mazurskiego na 2022 rok, a także konsultacje projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie naszego województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska („uchwały antysmogowe”).

Na zakończenie, przy tematyce olsztyńskiej, poruszono m.in. kwestię sporu zbiorowego pracowników ratusza i instytucji podległych z prezydentem Olsztyna (zebrani przyjęli stanowisko popierające postulaty pracowników) oraz problematyczną sytuację finansową Szpitala Miejskiego.

Redakcja


Olsztyn, dn. 10 stycznia 2022 r.

Stanowisko
Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie
w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta Olsztyna i jednostek podległych

Komitet Miejski Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie popiera pracowników olsztyńskiego ratusza oraz innych jednostek podległych, którzy postulując podwyżki wynagrodzeń weszli w spór zbiorowy z prezydentem Olsztyna. Uznając zasadność tych postulatów oraz mając na uwadze wieloletnie zaniedbania w przedmiotowym zakresie ze strony prezydenta Olsztyna oraz radnych koalicji zarządzającej naszym miastem, warto przypomnieć, że radni PiS już w kwietniu 2019 roku na forum Rady Miasta Olsztyna zaapelowali do prezydenta i radnych Klubów: Ponad Podziałami oraz Platformy Obywatelskiej Nowoczesna Koalicja Obywatelska o zwiększenie środków przeznaczonych na płace pracowników olsztyńskich jednostek samorządowych. Niestety, apel ten, jak zresztą inne wnioski budżetowe, został kompletnie zignorowany, a pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna oraz innych jednostek nadal otrzymywali za swoją odpowiedzialną pracę często wynagrodzenie odpowiadające płacy minimalnej. Z kolei 27 października 2021 roku, w odpowiedzi na list otwarty Związku Zawodowego Pracowników Administracji Samorządowej Urzędu Miasta Olsztyna z dnia 19 października 2021 roku, radni PiS, na konferencji prasowej, ponownie wystosowali apel do Prezydenta Olsztyna o poważne potraktowanie tej sprawy, a w związku z tym zabezpieczenie w budżecie miasta na 2022 rok środków finansowych celem zaspokojenia określonych w wyżej wymienionym piśmie żądań i zwiększenia funduszu płac pracowników magistratu, wiedząc przy tym, że konieczność podwyżek dotyczy nie tylko urzędników ratusza. W tym kontekście nie powinno dziwić, że zaproponowana w grudniu ubiegłego roku przez prezydenta Olsztyna wysokość podwyżek jest co najmniej niezadowalająca.

Członkowie i sympatycy Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie uważają, że zgłaszane przez pracowników olsztyńskich instytucji postulaty płacowe są zasadne i w równym stopniu zasługują na uwzględnienie w obowiązującym w tym roku budżecie naszego miasta. Żądamy od prezydenta Olsztyna zdecydowanych działań i zaproponowania, koniecznych dla zapewnienia godziwych podwyżek wynagrodzeń pracowników miejskich jednostek, zmian w uchwale budżetowej, które będą mogły zostać poparte przez Klub Radych PiS w Radzie Miasta Olsztyna.

Komitet Miejski
Prawa i Sprawiedliwości

w Olsztynie

Komentuj "Zebranie Komitetu Miejskiego PiS w Olsztynie z udziałem minister O. Semeniuk – 10 stycznia 2022 r."

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: