Olsztyn wyludnia się. Działacze PiS wiedzą jak zatrzymać niepokojące zjawisko

Olsztyn od 14 lat systematycznie się wyludnia. Lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości biją na alarm i proponują konkretne działania.

Przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta Radosław Nojman złożył interpelację w tej sprawie i otrzymał zestawienie, z którego wynika, że od 2008 roku populacja w Olsztynie drastycznie spada.

Ubyło 15 tysięcy 200 mieszkańców, czyli blisko 9 procent populacji, a jednocześnie o 9 procent zwiększyła się populacja osób w wieku powyżej 60 roku życia. Niestety nie potrafimy przyciągać osób młodych do naszego miasta.

Lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości wskazują konkretne obszary działań, skierowanych na podniesienie atrakcyjności Olsztyna. Zdaniem Jerzego Szmita, prezesa olsztyńskich struktur partii to trzy podstawowe filary.

Zwiększenie bazy podatkowej generującej dochody budżetowe przez zachętę do rozwijania, podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych. Natomiast drugi kierunek strategiczny to budowanie funkcji i instytucji metropolitarnych zwiększających atrakcyjność miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Trzeci kierunek strategiczny to głęboka racjonalizacja wydatków miejskich.

Działacze Prawa i Sprawiedliwości wskazują przykład Ełku, w którym z roku na rok przybywa mieszkańców.

Źródło: Radio Olsztyn

Czytaj także:


Pościg Olsztyna za Mikołajkami

Do opinii mieszkańców Olsztyna dotarła informacja o dramatycznym spadku liczby mieszkańców Olsztyna w latach 2008-2021.

 • Rok 2008 – 174 026  mieszkańców
 • Rok 2009 – 173 943 —//—
 • Rok 2010 – 173 389 —//—
 • Rok 2011 – 172 222 —//—
 • Rok 2012 – 171 292 —//—
 • Rok 2013 – 171 088 —//—
 • Rok 2014 – 170 494 —//—
 • Rok 2015 –  169 323 —//—
 • Rok 2016 – 167 537 —//—
 • Rok 2017 – 166 241 —//—
 • Rok 2018 – 164 498 —//—
 • Rok 2019 – 163 401 —//—
 • Rok 2020 – 161 145 —//—
 • Rok 2021 – 158 825 —//—

Od 2008 r. ubyło 15 201 mieszkańców, czyli 8.73 %!!

Wykres – Depopulacja Olsztyna w latach 2008-2021 (na podstawie danych GUS)

Mniej mieszkańców to:

a/ Mniejsze wpływy do budżetu miasta w tytułu udziałów w podatkach PIT ale też i CIT, obrotu nieruchomościami i innych danin. Gdyby tylko  liczba mieszkańców nie spadła od 2008 wpływy tylko z podatku PIT, w samym tylko 2021, byłyby większe o około 30 mln złotych.

b/ Dławienie koniunktury gospodarczej szczególnie dla małych lokalnych firm / mniejsza sprzedaż w sklepach, mniej klientów w gastronomii, spadają ceny nieruchomości posiadane przez mieszkańców – szczególnie pod działalność gospodarczą.

c/ Wzrost kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej / wodociągów, odbioru śmieci, komunikacji, obiektów sportowych. Mimo spadku liczby klientów koszty utrzymania tych urządzeń nie spadają, a dla mniejszej liczby korzystających, ceny dostępu rosną.

d/ Spadek liczby uczniów w szkołach obniża poziom dotacji oświatowej pochodzącej z budżetu państwa. W konsekwencji, jeżeli nie ma działań racjonalizujących koszty edukacji, a w Olsztynie ich nie ma, wymusza to  zwiększoną dopłatę z budżetu gminy. Na co żali się Grzymowicz, tyle że nie widzi przyczyn a jedynie w skutki.

e/ Obniża się zapotrzebowanie na kulturę i sztukę, co redukuje osiągane przez nie wpływy, jednocześnie pogłębia frustracje tych środowisk.

f/ Spadek liczby mieszkańców oznacza starzenie się populacji, ze wszystkimi tego konsekwencjami: zwiększone zapotrzebowanie na usługi socjalne, pomoc społeczną, dodatkowe usługi opiekuńcze i zdrowotne.

g/ Spadek liczby mieszkańców zniechęca inwestorów / wewnętrznych i zewnętrznych / do aktywności gospodarczej.

Mimo tak dotkliwych  skutków depopulacji Grzymowicz, Małkowski i ich otoczenie  skupione wokół PO całkowicie lekceważy ten katastrofalny dla Olsztyna i Olsztynian proces. Skoro go nie zauważają albo twierdzą, że „nic nie można na to poradzić” nie podejmują żadnych działań naprawczych.

Proponujemy trzy cele strategiczne:

1. Zwiększenie bazy podatkowej generującej dochody budżetowe. Przez zachęty do rozwijania, podejmowania działalności gospodarczej przez inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Budowanie funkcji i instytucji metropolitalnych, zwiększających atrakcyjność miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

3. Głęboka racjonalizacja wydatków miejskich.

Co należy zrobić:

1. Skończyć wyścig z Mikołajkami o tytuł najspokojniejszego, cichego miasteczka położonego nad jeziorami.

2. Zaniechać działań zniechęcających inwestorów / wewnętrznych i zewnętrznych/, również propagandowych / w Olsztynie przemysłu nie będzie.

3. Przyjąć ambitny wieloletni plan rozwoju, którego celem będzie tworzenie z Olsztyna regionalnej metropolii.

4. Rozpocząć rzetelną na partnerskich zasadach współpracę z otaczającymi nas samorządami w zakresie wspierania działań  wspólnych, czy uzupełniających się na przykład w: rozwoju gospodarczym, komunikacji, edukacji, mieszkalnictwie, kulturze.

5. Radykalnie zwiększyć podaż terenów przygotowanych pod budownictwo do celów gospodarczych i mieszkaniowych.

6. Uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego, w pierwszej kolejności dla kluczowych, najatrakcyjniejszych inwestycyjnie części Olsztyna / śródmieście/.

7. Zaniechać podejmowania nowych inwestycji, które po ukończeniu będą tworzyły gigantyczne koszty, a nie będą rozwiązywały problemów ani budowały impulsów rozwojowych / budowy kolejnych linii tramwajowych czy projektów takich jak spalarnia odpadów.

8. Tworzenie spójnego systemu komunikacji  wewnątrz miasta i połączeń z otoczeniem. Wykorzystanie możliwości jakie daje obwodnica Olsztyna, tak jako szlak transportowy, ale również miejsce do inwestowania. Powołanie z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej – Kolei Aglomeracyjnej spiętej z istniejącą infrastrukturą transportową

9. Podjęcie nowych wyzwań: budowa nowego szpitala miejskiego, uruchomienie nowego teatru dramatycznego, powołanie teatru muzycznego, podniesienie olsztyńskiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej do rangi oddziału, zabieganie o ustanowienie w Olsztynie możliwie najwyższych rangą Sądów i Prokuratur.

10. Podjęcie starań o utworzenie na bazie Collegium Medicum  UWM – Uniwersytetu Medycznego w Olsztynie.

11. Podjęcie starań o sprowadzenie do Olsztyna urzędu administracji centralnej.

12. Współpraca z Wojskiem Polskim, podjęcie starań o lokalizację w Olsztynie lub bliskich okolicach bazy wojsk NATO.

13. Odbudowa i rozbudowa obiektów sportowych.

14. Odbudowa roli Starego Miasta jako miejsca spotkań, gastronomii i handlu. Obniżenie do minimum opłat za prowadzenie ogródków letnich. Budowa w okolicy Starego Miasta parkingu.   

15. Bliska współpraca z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczna.

16. Zdecydowane podniesienie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i podległych mu placówek.     

* * *

Bez radykalnego zwrotu w polityce Olsztyna, nastawionego na rozwój, produkcję, tworzącego warunki ciekawego życia i znalezienia ambitnej dobrze płatnej pracy, inwestowania w swój biznes,  współpracę z otaczającymi nas samorządami, budowania funkcji metropolitalnych, dobrze i wygodnie skomunikowanego wewnętrznie i zewnętrznie, dalszego rozwijania akademickiego charakteru miasta i ośrodka medycznego, wzmacniania obecności wojska Olsztyn będzie tracił mieszkańców, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

W trudnych, kryzysowych czasach najgorszym wyborem jest bezradne rozkładanie rąk i twierdzenie, że nic nie da rady zrobić, bo na nic nie ma pieniędzy.

Życie nie zna próżni, jeżeli Olsztyn nie chce rozwoju, nie chce inwestorów, nowych inicjatyw, budowania funkcji metropolitalnych to oznacza, że nie chce też mieszkańców.

A ci poszukają sobie innego miejsca do życia.

Jerzy Szmit

Komentuj "Olsztyn wyludnia się. Działacze PiS wiedzą jak zatrzymać niepokojące zjawisko"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: