NIE dla likwidacji zasłużonego Przedszkola w Olsztynie (podpisz petycję!)

My  rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej, którego organem prowadzącym jest Jolanta Jastrzębska, wspierani przez licznych olsztynian, absolwentów i sympatyków Przedszkola, mając na uwadze interes nasz i naszych dzieci – najmłodszych mieszkańców Olsztyna oraz społeczności lokalnej, wyrażamy sprzeciw wobec konieczności opuszczenia przez Przedszkole nieruchomości przy ul. Zamenhofa 20 w Olsztynie.

W związku z powyższym na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach wnosimy o:

1)    przeprowadzenie konsultacji społecznych z rodzicami oraz mieszkańcami Olsztyna;

2)    zawiadomienie zainteresowanych o terminach sesji Rady Miasta Olsztyna oraz spotkań komisji, na których planowane jest poruszanie kwestii związanych z kwestią nieruchomości znajdującej się przy ul. Zamenhofa 20, w której funkcjonuje Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej;

3)    wyrażenie zgody na dalsze funkcjonowanie Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej prowadzonego przez Jolantę Jastrzębską w siedzibie przy ul. Zamenhofa 20 w Olsztynie.

Naszym celem jest wyłącznie dobro dzieci uczęszczających do tego Przedszkola, w związku z tym pragniemy, by pozostało ono w obecnej formie (jako przedszkole niepubliczne), zarządzane przez obecną kadrę i pod niezmienionym adresem.

Przedszkole Szesnastka nie bez przyczyny ma renomę w mieście – niejednokrotnie rodzice przywożą tu swoje dzieci z odległych zakątków Olsztyna. Nie znamy powodów, dla których wyśmienicie funkcjonujące Przedszkole (czego przykładem są liczne innowacje pedagogiczne, nowatorska metoda nauczania matematyki, certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie, oraz Szkoła Wierna Dziedzictwu, projekty o zasięgu miejskim, wojewódzkim i krajowym) miałoby zostać zlikwidowane, nie znajdujemy ku temu żadnych merytorycznych argumentów.

O dobrej opinii o przedszkolu, a także wysokim poziomie jego pracy świadczy nie tylko nasze doświadczenie oraz zadowolenie dzieci, ale także coroczna długa lista oczekujących na przyjęcie. Jak powszechnie wiadomo w innych przedszkolach na terenie Olsztyna są wolne miejsca, a w Przedszkolu Szesnastka liczba kandydatów zawsze przewyższa listę miejsc. Dlaczego zatem, planowane jest wdrażanie zmian, które wymuszą na rodzicach wybór placówki, którą nie są obecnie zainteresowani? 

Idea społeczeństwa obywatelskiego zakłada współudział obywateli w kształtowaniu życia społecznego. Dlaczego więc, w tak istotnej sprawie jaką jest likwidacja bardzo dobrze funkcjonującej placówki oświatowej, nie zapytano o zdanie najbardziej zainteresowanej grupy mieszkańców?

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy co najmniej wątpliwe działania ze strony władz Miasta, mające na celu uprzykrzenie życia przedszkola (licznymi kontrolami, które nie wykazują żadnych nieprawidłowości, przeprowadzonych przez nadzór budowlany, sanepid, straż pożarną, Kuratorium Oświaty, inspekcję pracy). Mamy wrażenie, że uległy one nasileniu po niekorzystnym dla Pana Prezydenta prawomocnym wyroku ws. zaniżonej dotacji dla Przedszkola.  

Sytuacja jest tym bardziej patowa, że Jolanta Jastrzębska wielokrotnie zwracała się o zakup nieruchomości od gminy – celem poprawienia standardu przedszkola i inwestowania w jego rozbudowę, aby mogło ono przyjąć więcej dzieci. Niestety decyzja była zawsze odmowna. Proponowane jej umowy najmu były niezgodne z prawem, na co wskazał w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda warmińsko-mazurski, gdyż nieprawidłowym było podzielenie umów na najem budynku i dzierżawę gruntu. Niemożliwym do zaakceptowania był jednomiesięczny okres  wypowiedzenia, m.in. w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uniemożliwi bądź istotnie ograniczy obecny sposób korzystania z nieruchomości, co w przypadku trwającego roku szkolnego jest niemożliwe. W takim przypadku rozwiązania umowy, dzieci z dnia na dzień mogłyby zostać bez placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przedszkole zatrudnia około 40 pracowników, a większość z nich ma umowy na czas nieokreślony. Pozostaje zadać pytanie, dlaczego po trwającej 10 lat umowie dzierżawy nieruchomości, zaproponowano kolejną umowę na okres jedynie roku czasu, podczas gdy sam proces edukacji w przedszkolu trwa 4 lata. Dlaczego zaproponowano skrajnie niekorzystne warunki przedszkolu, które jest wyróżniającą się placówką oświatową, prowadzoną na bardzo wysokim poziomie?

Mamy nadzieję, że uda się wypracować kompromis w sprawie zakupu nieruchomości lub przedłużenia umowy na jej dzierżawę na partnerskich warunkach, a co za tym idzie zagwarantować kontynuację pracy przedszkola bez komplikacji dla dzieci i rodziców.

Likwidacja placówki niepublicznej i utworzenie w jej miejsce przedszkola miejskiego po pierwsze będzie dużo droższe (utrzymanie przedszkola niepublicznego jest tańsze niż przedszkola samorządowego), co przy dzisiejszych problemach finansowych gminy jest krokiem co najmniej wątpliwym z racjonalnego punktu widzenia i może rodzić podejrzenia o niegospodarność. Co gorsza, nie da gwarancji dzieciom obecnie uczęszczającym do przedszkola kontynuacji nauki i kształcenia, opieki i wychowania w miejscu, które lubią, a które ich rodzice cenią. Świadczy m.in. wypowiedzi rzeczniczki ratusza, która jednoznacznie nie wyjaśniła, jakie plany mają władze miasta odnośnie nieruchomości przy ul. Zamenhofa 20 w Olsztynie, a w szczególności nie potwierdziła, czy w tym miejscu po 30 czerwca 2022 r. jakiekolwiek przedszkole. Po trzecie rodzi pytania o sposób ewentualnej rekrutacji do nieistniającej jeszcze placówki miejskiej (zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym przedszkole niepubliczne ma opuścić lokal do końca czerwca 2022 r.).

Prosimy również o wzięcie pod uwagę losu niemałej grupy dzieci ze spektrum autyzmu uczęszczających do różnych grup wiekowych, dla których taka zmiana będzie tragiczna w skutkach. W związku z procesem dostosowawczym, stresem związanym z koniecznością znalezienia innej placówki przy braku miejsc, nie mówiąc o dzieciach, które czeka potem tylko rok „zerówki” przed pójściem do szkoły.

Dlatego nie wyobrażamy sobie sytuacji, by nasze przedszkole miało zostać zamknięte!

Liczymy na pomoc z Państwa strony i poparcie naszej petycji w obronie Przedszkola Szesnastka im. Ireny Kwintowej.  

https://www.petycjeonline.com/nie_dla_likwidacji_zasuonego_przedszkola_w_olsztyni

Zatroskani rodzice, sympatycy, absolwenci Przedszkola Szesnastka i olsztynianie 

Komentuj "NIE dla likwidacji zasłużonego Przedszkola w Olsztynie (podpisz petycję!)"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: