Wystawa „Sto pytań do władz >>obecnej<< Warszawy" w Braniewie

20171006_172015Do 20 października w Braniewskim Centrum Kultury można obejrzeć przeniesioną z gietrzwałdzkiego GOK wystawę pt. „Sto pytań do władz >>obecnej<< Warszawy” Sergiusza Piaseckiego.

Polski pisarz, Sergiusz Piasecki opuścił zdominowaną przez komunistów przy wsparciu Armii Czerwonej ojczyznę w 1946 roku. Tuż przed wyjazdem skierował do redaktora tygodnika literackiego „Odrodzenie” Kazimierza Kuryluka list otwarty zatytułowany „Sto pytań pod adresem ‚„obecnej” Warszawy”.

Jest to właściwie tekst publicystyczny w formie uporządkowanego podług pytań listu ukazujący realia powojennej Polski, opuszczonej przez zachodnich aliantów i zdominowanej przez sowietów. Piasecki dotyka nie tylko polityki, ale i spraw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. Sprawy tez zresztą ściśle się ze sobą łączyły. Pytając retorycznie o stan polskiej, powojennej inteligencji wystawia jej nie najlepsze świadectwo: „Dlaczego więźniowie w więzieniach nazywają inteligentów „szpagaty” i „szpagateria”. To znaczy ludzie słabi, tchórzliwi, których można jak sznurek koło palca owinąć i w węzełki wiązać. Czy obecna postawa inteligencji polskiej w naszym dwudziestoczteromilionowym więzieniu nie potwierdza tego epitetu? Dlaczego tak łatwo załamali się i poszli na usługi wiadomym sferom bez mała wszyscy nasi publicyści i literaci w kraju?”

W ten sposób komentuje Piasecki podjęcie współpracy z komunistami przez wielu intelektualistów i pisarzy, którzy łudzeni wymyślonym przez Jerzego Borejszę hasłem „rewolucji łagodnej” włączyli się w tworzone przez władze struktury, odwracając się tym samym od społeczeństwa.

Komentuj "Wystawa „Sto pytań do władz >>obecnej<< Warszawy" w Braniewie"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: