Minister broni „szubienic” – felieton Antoniego Górskiego

Po ośmiu miesiącach, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wreszcie nadeszła odpowiedź na mój wniosek o unieważnienie bezprawnej „Decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej”, bo pod fałszywą, bezprawną nazwą: „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, popularnie nazwanego…


Nagrody dla dziennikarzy

Wojewoda Artur Chojecki wziął udział w uroczystej Gali Wręczenia Nagród SDP, która odbyła się 25 bm. w olsztyńskim ratuszu. Impreza zakończyła DNI SEWERYNA PIENIĘŻNEGO, które w tym roku odbywały się m.in. pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego.

Pamięci Seweryna Pieniężnego

76 lat temu w obozie koncentracyjnym w Hohenbruch zginął Seweryn Pieniężny – dziennikarz, wydawca i redaktor „Gazety Olsztyńskiej”, wydawcą polskich podręczników szkolnych i książek. Aby go upamiętnić, w Olsztynie rozpoczęły się Dni Seweryna Pieniężnego – święto…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony