W rocznicę ostatniego rozkazu…

Siedemdziesiąt osiem lat temu, dnia 5 października 1939 roku, gdy trwały krwawe walki Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” z niemieckim zmotoryzowanym XIV Korpusem Armijnym, w rejonie między innymi takich miejscowości, jak: Serokomla, Wola Gułowska…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony