Kolejne inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach

Z wielką przyjemnością możemy poinformować o zakwalifikowanych do dofinansowania inwestycjach drogowych z woj. warmińsko-mazurskiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Realizacja tych inwestycji będzie możliwa między innymi dzięki zaangażowaniu…

Dobry Start – inwestycja w edukację dzieci

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, wicewojewody Sławomira Sadowskiego, kuratora oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz dyrektorów Wydziału Polityki Społecznej UW Marcina Jastrzębskiego i Joanny Jabłonki-Kastrau odbyła się jedna z konferencji…


Zarząd Izby Rolniczej z absolutorium

Czerwiec to czas, kiedy Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza kończy rozliczać miniony rok, a dokładnie kończy je głosowanie Walnego Zgromadzenia Izby nad absolutorium dla zarządu. Głosowanie przebiegło szybko i pozytywnie. Jednak tym, co zdecydowanie bardziej przyciągało…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony