„Sprawiedliwość wybiórcza” – felieton Antoniego Górskiego

Francuski rząd (postępowy, z politycznie lewacką poprawnością) nakazał władzom niewielkiej miejscowości usunięcie pomnika Jana Pawła II, ponieważ uznano, że jego wyeksponowanie (jest za duży) w miejscu publicznym jest sprzeczne z zasadą laickości(?). Taka Francja, której „postępowością”…Idzie zmiana!

Miło mi jest zakomunikować wszem wobec i każdemu z osobna: idzie zmiana! Jeszcze niedawno w innych sprawach urzędnicy, w wyniku swoich niekompetencji, odsyłali petenta „od Kajfasza do Annasza”. Trzeba było samodzielnie „wydeptać” ścieżkę od Wójta, poprzez…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony