Nasi posłowie

Iwona_ArentIwona Arent

Urodziłam się 4 czerwca 1968 roku w Olsztynie i z moim miastem jestem związana do dzisiaj. W Olsztynie ukończyłam IV Liceum Ogólnokształcące, a następnie studia na wydziale Politologii i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Wybór kierunku wynikał z moich zainteresowań, zawsze bowiem była we mnie chęć poznawania innych kultur, narodów, państw i ich systemów politycznych. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku stosunki międzynarodowe i dyplomacja w Collegium Civitas w Warszawie i Instytucie Studiów Politycznych PAN. Ponieważ nigdy nie chciałam ograniczać się do jednej dziedziny, ukończyłam także studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

Wychowałam się w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych. Mój dziadek Piotr walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku w obronie Mławy. Potem był żołnierzem Armii Krajowej. Za działalność w podziemiu niepodległościowym zesłany został na Syberię. Po powrocie z zesłania osiadł na Mazurach. Postawa dziadka i moich rodziców nauczyła mnie miłości do Ojczyzny. Miłości, która wytyczyła moją dalszą drogę życiową. 

Możliwość jej realizacji znalazłam w Prawie i Sprawiedliwości – partii, której ideały były mi bliskie i której struktury regionalne dane mi było współorganizować. Dziś jestem wiceprezesem PiS regionu olsztyńskiego, wcześniej pełniłam także funkcję skarbnika. 

W 2006 roku zdecydowałam się na podjęcie pracy parlamentarnej, uznałam bowiem, że jako posłanka będę miała większą możliwość niesienia pomocy potrzebującym. Praca, której się podjęłam została dobrze oceniona, gdyż od tamtej pory wyborcy jeszcze trzykrotnie obdarzyli mnie zaufaniem (w 2007, 2011 i 2015 roku).

Od początku zasiadania w Sejmie pracowałam w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej. Ponadto byłam także wiceprzewodniczącą Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego, który zajmuje się sprawami istotnymi dla regionu, z którego pochodzę i w którym na co dzień mieszkam. Pełniłam również funkcję wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa oraz członka Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. Obecnie jestem przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz członkinią Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W nowej kadencji Sejmu ponownie pełnię funkcję sekretarza Parlamentarnego Zespołu Sportowego oraz uczestniczę w pracach m.in. Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rodzinie zawdzięczam nie tylko patriotyczne wychowanie, ale również wrażliwość na losy ludzi potrzebujących pomocy, dlatego oprócz polityki zajmuję się także działalnością społeczną i charytatywną. Jestem członkiem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Kormoran”. Staram się nie ograniczać swojej działalności społecznej, dlatego zajmuję się także organizacją pomocy dla Polaków mieszkających na Litwie. Staram się pomagać ludziom jak tylko mogę, a w szczególności młodzieży pokrzywdzonej przez los, z domów dziecka, z rodzin z niedoskonałościami wychowawczymi oraz tym, którzy w swoim życiu się zagubili.


 Zdjęcia wybory 2011 005Zbigniew Babalski

Urodził się 27.IV.1953 roku w Ostródzie, w latach 1969-1971 uczył się w Zespole Szkół Zawodowych w Lubawie. W roku 1974 zdał maturę w Technikum Elektroenergetycznym w Olsztynie. Studia wyższe podjął na kierunku rolnictwo na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa, a następnie na tej samej uczelni ukończył uzupełniające studia magisterskie na kierunku pedagogika. Ponadto ukończył podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. Od roku 1990 pracował w kuratorium oświaty, jako dyrektor delegatury w Ostródzie. Swoją działalność polityczną rozpoczął już w roku 1980. W latach 1994-1998 był radnym oraz piastował funkcję burmistrza Miasta Ostródy. W roku 1998 został powołany na stanowisko wojewody olsztyńskiego, a następnie po reformie administracyjnej w 1999 roku został pierwszym wojewodą utworzonego wówczas województwa Warmińsko – Mazurskiego. W 2002 roku podjął pracę w Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, gdzie od 2006 roku pełnił obowiązki zastępcy dyrektora oddziału. W wyborach samorządowych 2002 roku został wybrany ponownie na Radnego Miasta Ostródy, a w następnej kadencji został wybrany do Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, którego został wiceprzewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku został wybrany na posła z okręgu elbląskiego, ponownie wybrany w 2011 roku. Zasiada obecnie w dwóch komisjach: ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz kultury fizycznej i sportu.

Więcej informacji na www.babalski.pl oraz w biurze poselskim w Ostródzie, ul. Jana Pawła II 3, tel. 89 642 17 65, e-mail biuro.babalski@o2.pl. Zapraszamy także do śledzenia posła na facebooku.


12033554_1558488574464325_1657778220_nWojciech Kossakowski

Wykształcenie wyższe; absolwent Wydziału Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Prawa i Sprawiedliwości od 2002 roku, współpracownik m.in. posłów A. Szczygły, L. Krasulskiego i J. Szmita. Lider Prawa i Sprawiedliwości w Ełku, założyciel struktur PiS w tym mieście, pełnomocnik powiatowy, przewodniczący Zarządu Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Ełku. Członek Rady Politycznej PiS, wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie. Jest przedsiębiorcą związanym z branżą handlową od 20 lat, kiedy rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą. Pracując pokonywał kolejne szczeble edukacji – do stopnia magistra prawa i administracji włącznie. Ukończył także szereg kursów i szkoleń, m.in. ABC przedsiębiorczości, dyplom menadżera sportu, szkolenia z zakresu pozyskiwania środków unijnych, certyfikat „razem bezpieczniej”.

Aktywny samorządowiec, inicjator akcji społecznych w Ełku i powiecie. W kadencji 2006-2010 radny Rady Powiatu w Ełku i etatowy członek Zarządu Powiatu Ełckiego (do II 2009 r.). Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość na prezydenta Ełku w wyborach samorządowych w 2010r. Od 2014 roku radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2009-2011 roku poseł na Sejm RP z okręgu olsztyńskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości (mandat objął po Aleksandrze Szczygle). W swoich wystąpieniach sejmowych podejmował ważne sprawy dotyczące Warmii i Mazur, zwłaszcza Ełku, jak kwestie infrastruktury (kolej, drogi, melioracja), finansowania służby zdrowia, błędów prawnych i organizacyjnych dotyczących dzieci (przedszkola, sytuacja sześciolatka w szkole). Prywatnie miłośnik sportu i turystyki, amator tenisa. Mazurski patriota.

W 2015 roku wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości na posła z okręgu wyborczego nr 35.

W obecnej kadencji poseł Kossakowski jest członkiem dwóch Komisji i dwóch Podkomisji: Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Podkomisji stałej do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania. Jak również Komisji Łączności z Polakami za Granicą jak i Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 157)

Uczestniczy również w pracach  zespołów parlamentarnych m. in. Jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Jest członkiem Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Polski Wschodniej, a także Parlamentarnego Zespołu Siatkówki i Parlamentarnego Zespołu Sportowego. Dodatkowo jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Tenisa Ziemnego.


Jerzy Wojciech Małecki

Od urodzenia jestem związany z Piszem i Mazurami. Jestem absolwent z 1991 roku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu tzw. „Starego Ogólniaka”.

Studia wyższe ukończył na kierunku: Zarządzanie firmą. Przez kilkanaście lat pracowałem w sektorze bankowym, następnie zająłem się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w branży finansowej i ubezpieczeniowej.

W 1998 po raz pierwszy zostałem wybrany na radnego rady powiatu piskiego, reelekcję uzyskiwałem w 2002, 2006, 2010 i 2014. Pełniłem między innymi funkcję przewodniczącego rady powiatu. Wstąpiłem w międzyczasie do Prawa i Sprawiedliwości, stanąłem na czele powiatowych struktur tej partii. Jestem również przewodniczącym Klubu „Gazety Polskiej” w Piszu, sekretarzem NSZZ Pracowników Bankowości „Bankowiec” oraz członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział w Piszu.

Wychowałem się w rodzinie wiejskiej i bardzo pobożnej. Wychowanie moich rodziców nauczyło mnie miłości do polskiej ziemi, z którą związany jestem do dzisiaj. Jest żonaty, ma dwóch synów.

W 2015 roku w wyborach parlamentarnych zostałem wybrany z czwartego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości na posła VIII kadencji z okręgu wyborczego nr 35 otrzymując 5513 głosów. Startując z listy PiS miałem na celu tworzenie silnego państwa, służącego obywatelom.

Zasiadam w Sejmowych Komisjach: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komentuj "Nasi posłowie"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: