Region Warmii i Mazur


Pierwsze w tym roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów i nowy pełnomocnik do spraw osób represjonowanych. W uroczystościach uczestniczył m.in. wojewoda warmińsko-mazurski.

W Olsztynie odbyła się ceremonia ślubowania przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji (10 kobiet i 39 mężczyzn). W całym ubiegłym roku, w wyniku zakończenia pięciu procesów rekrutacyjnych, garnizon warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 126 funkcjonariuszy.


Lekarze rezydenci nie chcą pracować?

Wielu lekarzy rezydentów zapowiedziało, że z dniem 1 stycznia wypowiedzą tzw. klauzule opt-out tj. specjalne umowy, które pozwalają na zwiększony wymiar pracy ponad 48 godzin tygodniowo przez mogą więcej zarabiać. W woj. warmińsko-mazurskim z klauzul opt-out zrezygnowało 23…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony