Region Warmii i Mazur

Porozmawiajmy o Programie Rodzina 500+. Akcja informacyjna pracowników Urzędu Wojewódzkiego

Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego prowadzą akcję informacyjną dotyczącą nowych zasad programu 500+. Od 1 lipca br. jego rozszerzona formuła obejmuje wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony