Region Warmii i Mazur

Skargi przedsiębiorców na krzywdzące zasady rozdziału środków unijnych w Urzędzie Marszałkowskim

W ostatnim czasie znowu zaczęły do mnie spływać skargi przedsiębiorców na stosowany w Urzędzie Marszałkowskim tak zwany system „olimpijski”, który uzależnia możliwość weryfikacji warunków formalnych wniosków o pomoc finansową z funduszy Unii Europejskiej od szybkości wypełnienia aplikacji w wersji elektronicznej…

Czytaj więcej...

Powołanie Mateusza Szkaradzińskiego na Pełnomocnika Okręgu 87

30 czerwca 2022 r. została mi powierzona funkcja Pełnomocnika Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 87, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: ełcki, piski, kętrzyński, węgorzewski, olecki, gołdapski, giżycki i mrągowski. Dziękuję za zaufanie! A teraz do pracy. Do zwycięstwa!
Powrót na górę strony