Prasa
Olsztyn: Dworzec główny nie jest zabytkiem

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków po kilkumiesięcznym postępowaniu odmówił uznania kompleksu olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym za zabytek. Wnioskowały o to trzy olsztyńskie stowarzyszenia, które w ten sposób chciały budynek uchronić przed wyburzeniem.Powołanie komendantów powiatowych PSP

2 lutego 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska, m.in. komendantów powiatowych PSP z woj. warmińsko-mazurskiego.

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony