Komitet Miejski Olsztyn


Okręgowa Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości (11 października, Olsztyn)

11 października br. w Olsztynie odbędzie się okręgowa konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, podczas której zaprezentujemy naszych kandydatów do sejmu w okręgu nr 35 oraz naszych kandydatów do senatu w okręgach: 86 i 87. godz. 11.00 – msza św. w intencji Ojczyzny i o dobre wybory…Dariusz Rudnik – dla Ojczyzny, dla Nas Olsztyński radny wspiera młodych artystów – patriotów

Dariusz Rudnik – olsztyński radny i przewodniczący Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie, a zarazem kandydat tej partii w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – nadzwyczaj pozytywnie odnosi się do wszelkich projektów historyczno-patriotycznych, zwłaszcza, gdy pochodzą one od przedstawicieli…
Plac Dunikowskiego – Plac czaszek

Goń z pomnika bolszewika i jego urzędnika ! – skandowali zebrani 17 września na Placu Dunikowskiego w Olsztynie. Dzień wydarzenia był nieprzypadkowy to w tym dniu obchodzimy 76 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Dlatego Katarzyna i Jacek…Arogancja – to zbyt mocno powiedziane?

Spośród wielu istotnych spraw poruszanych podczas XII Sesji Rady Miasta dla mnie szczególnie ważna była dyskusja nad projektem uchwały w sprawie „Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”….


Idziemy do wyborów!

5 września w Mrągowie odbyło się spotkanie pełnomocników powiatowych Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Wyborczego nr 35. Głównym tematem rozmów było przygotowanie struktur PiS do najbliższych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 25 października.

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony