Komitet Miejski ElblągOlsztyn: Dworzec główny nie jest zabytkiem

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków po kilkumiesięcznym postępowaniu odmówił uznania kompleksu olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym za zabytek. Wnioskowały o to trzy olsztyńskie stowarzyszenia, które w ten sposób chciały budynek uchronić przed wyburzeniem.

Podsumowanie walki z powodzią na Żuławach. Wojewoda zażąda wyjaśnień

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, podsumował walkę z powodzią, która na przełomie października i listopada dotknęła część powiatów w regionie. Przy okazji skrytykował stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych w miejscach, gdzie kryzys wystąpił z największą siłą. To kamyk do ogródka marszałka województwa,…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony