Komitet Miejski Elbląg

Olsztyn: Dworzec główny nie jest zabytkiem

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków po kilkumiesięcznym postępowaniu odmówił uznania kompleksu olsztyńskiego dworca głównego PKP i PKS wraz z przylegającym budynkiem biurowym za zabytek. Wnioskowały o to trzy olsztyńskie stowarzyszenia, które w ten sposób chciały budynek uchronić przed wyburzeniem.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony