Powiat Gołdapski

Debata kandydatów do sejmiku województwa na antenie Radia Olsztyn (okręgi 1,4,5)

21 października będziemy wybierać przedstawicieli w radach gmin, powiatów, sejmikach wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Na antenie Radia Olsztyn prezentowane są przedwyborcze debaty.

Czytaj więcej...

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony