Powiat EłckiEłk: Otwarto nowy obiekt sportowy

Budynek MOS powstał w 1983 roku. W 1993 roku powołano do życia Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, w którym obecnie  działają sekcje: wioślarska, żeglarska, pływacka oraz lekkoatletyczna. Mimo niełatwych dotychczczas warunków do pracy ośrodek cieszy się wieloma sukcesami   o…
Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony