Miejsca pamięci na Warmii i MazurachPożegnanie Bohatera… – olsztyńska delegacja na pogrzebie majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” w dniu 24 kwietnia 2016 roku

W niedzielny poranek, 24 kwietnia 2016 roku, wyruszyła z Olsztyna wyprawa na uroczystości pogrzebowe jednego z „Wyklętych” przez władze komunistyczne i „Niezłomnych” w walce o naszą wolność – majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” – dowódcy legendarnej V Brygady Wileńskiej…


Warmińskie epizody powstania styczniowego

Nawiązując do przypadającej w tym roku 153. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, warto przypomnieć, poza tak ważnymi postaciami, jak powstańczy generałowie: Ludwik Mierosławski, Marian Langiewicz, Romuald Traugutt, Józef Hauke–Bosak, Michał Heidenreich pseudonim „Kruk” i ksiądz…Echa powstania listopadowego…

185 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, wybuchło w Warszawie powstanie, nazwane później listopadowym, które swoim zasięgiem objęło obszar Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki) oraz częściowo ziemie zabrane przez Rosję (głównie tereny…