Aktualności


Cyberataki były preludium dzisiejszych wydarzeń

“Łatwiej było zaatakować Ukrainę, gdy my tu jesteśmy skłóceni. Oczekiwano, że w Polsce będziemy pochłonięci swoimi wewnętrznymi problemami. Im większa polaryzacja w Polsce i w innych krajach naszego regionu, tym lepiej dla Federacji Rosyjskiej, Białorusi i ich destrukcyjnych działań.” –…

Powołanie Mateusza Szkaradzińskiego na Pełnomocnika Okręgu 87

30 czerwca 2022 r. została mi powierzona funkcja Pełnomocnika Okręgowego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 87, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: ełcki, piski, kętrzyński, węgorzewski, olecki, gołdapski, giżycki i mrągowski. Dziękuję za zaufanie! A teraz do pracy. Do zwycięstwa!
Powrót na górę strony