Aktualności

Prof. Selim Chazbijewicz przestrzega: „Sprowadzenie do kraju imigrantów kompletnie obcych kulturowo, niedających się asymilować, jest dużym zagrożeniem”

Zgoda na imigrację muzułmanów z Bliskiego Wschodu lub północnej Afryki, przyjęcie pewnej liczby imigrantów z innego kręgu kulturowego przez polski rząd będzie olbrzymim błędem. Jeżeli ten błąd popełnimy, to wzrost niechęci i niepokojów społecznych będzie oczywistym procesem — podkreśla…Dalsza współpraca z Polakami na Litwie

We wtorek, 22 września poseł Iwona Arent spotkała się z gośćmi z Litwy. Wizyta mieszkańców rejonu wileńskiego i solecznickiego związana była z konferencjami, jakie odbyły się 22 września 2015 roku w Olsztynie.Bożenna Ulewicz i Edward Ośko na Kongresie Akcji Katolickiej

W dniach 17-20 września w Krakowie odbył się drugi Kongres Akcji Katolickiej. Jest to niezwykłe wydarzenie na skalę ogólnopolską. Według szacunków organizatorów na kongres przyjechało niemal 800 delegatów z całej Polski, wśród nich Bożenna Ulewicz i Edward Ośko.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony