Aktualności

Zebranie Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie dnia 22 października 2016 roku

22 października 2016 roku, w olsztyńskiej siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, odbyło się spotkanie Pełnomocnika Okręgowego PiS, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Jerzego Szmita z członkami Zarządu, parlamentarzystami oraz pełnomocnikami struktur powiatowych partii Okręgu…W rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki…

Trzydzieści dwa lata temu, dnia 19 października 1984 roku, z rąk komunistycznych oprawców–funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko – Niezłomny Kapłan Chrystusowy, dziś już błogosławiony, kapelan warszawskiej „Solidarności” i inicjator Mszy…


Seminarium technologiczne dotyczące systemów poboru opłat drogowych

Firmy działające w zakresie systemów poboru opłat zostały zaproszone do przedstawienia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa zakresu oferowanych przez siebie rozwiązań. Zaprezentowane zostały rozwiązania techniczne już funkcjonujące w wielu państwach. Wiedza o możliwych do wdrożenia funkcjonalnościach będzie przez nas…Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony