Edukacja


Edukacja dla zdrowia

W minioną środę (14 marca br.) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”. Wydarzenie wpisało się w cykl 16 konferencji realizowanych we wszystkich województwach w ramach podpisanej w styczniu br. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego…Praktyczne doskonalenie umiejętności wychowawczych

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski 13 marca wziął udział w uroczystości wręczenia nauczycielom z województwa warmińsko-mazurskiego świadectw ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych, dla nauczycieli i wychowawców w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia…
Początki władzy ustawodawczej II RP – konferencja

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, 19 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Początki władzy ustawodawczej II RP. Fundament polskiej demokracji i niepodległości” z udziałem młodzieży szkół województwa warmińsko-mazurskiego.


Edukacja historyczna

W ramach projektu MŁODA POLSKA SZKOŁA PARLAMENTARYZMU, którego realizatorami są Fundacja Commodus i Fundacja Łączka, 12 lutego br. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego odbyła się konferencja programowa z udziałem młodzieży szkół województwa warmińsko-mazurskiego.