Edukacja
Rusza program „Posiłek w szkole i w domu”

Rada Ministrów w dniu 5 lutego 2019 r. przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dodatkowe pieniądze zostaną wykorzystane na doposażenie, remont stołówek i jadalni w publicznych szkołach…Kolejne szkoły z dostępem do szybkiego Internetu

Podpisanie umów z Państwowym Instytutem Badawczym NASK miało miejsce w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w styczniu br. Z oferty rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, skorzystało 60 szkół z Warmii…

Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony