Żwirownie rozjeżdżają drogę, a starostwo powiatowe… milczy

Jerzy Kielak, Radny Powiatu Lidzbarskiego, w zeszłym tygodniu złożył interpelację w sprawie drogi powiatowej nr 1529N łączącej miejscowość Kochanówka z drogą krajową nr 51.

Wspomniana droga znajduje się w fatalnym stanie technicznym za sprawą nadmiernej eksploatacji związanej z wywózką urobku z pobliskiej kopalni żwiru. Mimo że firmy eksploatujące kopalnię są zobowiązane umowami do dbałości o należyty stan nawierzchni drogi, nie realizują tego zapisu. Co więcej, Starostwo Powiatowe, w obliczu wielu zgłoszeń mieszkańców Kochanówki, nie podjęło żadnych konkretnych działań w celu zmiany tej sytuacji.

Nasuwa się pytanie: dlaczego?

Fot. Wikimedia

Mieszkańcy Kochanówki alarmują: droga do miejscowości jest rujnowana przez samochody z pobliskich żwirowni

Komentuj "Żwirownie rozjeżdżają drogę, a starostwo powiatowe… milczy"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: