Zebranie Komitetu Miejskiego PiS w Olsztynie – 5 czerwca 2017 r.

AAA_0055

5 czerwca 2017 roku odbyło się comiesięczne zebranie Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Pan Dariusz Rudnik. 

Na początku Przewodniczący omówił kolejne posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 35 i spotkanie działaczy PiS z Ministrem Zdrowia dr Konstantym Radziwiłłem. Oba wydarzenia miały miejsce 3 czerwca br.

Następnie głos zabrała Pani Poseł Iwona Arent, która ostatni tydzień spędziła w bazach wojsk Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego i brała udział w naradzie szefostwa NATO. Dariusz Rudnik nawiązał do spraw wojskowych i opowiedział o Targach Proobronnych Ostródzie, które 1 czerwca otwierał Minister Obrony Narodowej Pan Antoni Macierewicz. Sprzęt wojskowy i nowinki techniczne zaprezentowali m.in. polscy producenci. Dodatkowym, cennym walorem była możliwość poznania dziejów oręża polskiego od słowiańskich wojów Mieszka I, poprzez czasy najważniejszych bitew w naszej ponad 1050-letniej historii: Grunwaldu (1410 r.), Wiednia (1683 r.) i Warszawy (1920 r.), aż do „Żołnierzy Niezłomnych” i współczesnych misji pokojowych w ramach NATO.

Również w Ostródzie odbyło się spotkanie Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej z nauczycielami polonijnymi. Pan Dariusz Rudnik uczestniczył też w spotkaniu z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą, zorganizowanym z okazji Dnia Samorządowca i przekazał zebranym życzenia od Prezydenta.

W sprawie samorządu, ale wojewódzkiego, głos zabrała Pani Bożenna Ulewicz, która powiedziała o nietrafionych inwestycjach, finansowanych z pieniędzy unijnych, wydatkowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Równocześnie poinformowała nas o zmianie na stanowisku dyrektora Muzeum Warmii i Mazur.

Miejski Radny Pan Jarosław Babalski przekazał nam informację o próbie uchwalenia przez Radę Miasta Olsztyna antyrządowej uchwały o karcie samorządowca, o uchwale dotyczącej dekomunizacji przestrzeni miejskiej oraz o chaosie komunikacyjnym w Olsztynie, związanym z II etapem rozbudowy sieci tramwajowej.

Na nasze zebranie został zaproszony Pan Adam Sadowski z Hamburga, już wkrótce członek PiS, który zajmie się w Niemczech powołaniem stowarzyszenia sympatyków partii. Z chęcią odpowiadał na pytania uczestników zebrania, m.in. mówił o niemieckiej demokracji, o stosunku Niemców do Polaków i obecnej sytuacji w Polsce.

Z kolei Pan Radosław Nojman pełniący obowiązki Wójta Gminy Gietrzwałd omówił sytuację w gminie, pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje i opinie na swój temat oraz trwający od miesięcy konflikt pomiędzy dyrektor szkoły podstawowej a nauczycielami i rodzicami. Niestety, można stwierdzić, iż sprawa ma podłoże polityczne, gdyż mieszkańcy sami przyznają, że odwołanie w referendum poprzedniego Wójta miało związek z jego decyzjami personalnymi, a mianowicie powołaniem Dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie, którzy są aktywnymi działaczami PiS.

Na zakończenie zebrania Pan Dariusz Rudnik poinformował o drugim zjeździe V Kongresu PiS. Najprawdopodobniej odbędzie się on dnia 1 lipca 2017 roku w Warszawie.

Anna Bukowska
fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Zebranie Komitetu Miejskiego PiS w Olsztynie – 5 czerwca 2017 r."

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: