Ponad 20 milionów na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Wojewoda Warmińsko – Mazurski na podstawie art. 21 ust. 1a i ust. 4 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ogłasza uzupełniający nabór wniosków o dofinansowanie zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin składania wniosków od 23.06.2021 r. do 23.07.2021 r.

Zgodnie z art. 4 ust.1a oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r., poz. 1430, z późn. zm.), w ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być w szczególności dofinansowane zdania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2020 r., poz. 110, z poźn. zm.).

Wnioski o udzielenie dofinasowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (parter) Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10 – 575 Olsztyn, osobiście w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 lub przesyłając pocztą na ww. adres.

W przypadku wniosków składanych osobiście godzina 15:30 dnia 23.07.2021 r. jest ostatecznym terminem wpływu wniosku do Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wnioski złożone po ww. terminie zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

W przypadku wniosków przesłanych pocztą, data 23.07.2021 r. jest ostatecznym terminem nadania przesyłki. Wnioski opatrzone późniejszą datą nadania zostaną odrzucone jako niespełniające wymogów formalnych.

Wojewoda nie ustala limitu ilości złożonych wniosków. Wojewoda dopuszcza możliwość realizacji zadań w formule „Zaprojektuj i zbuduj”.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota środków na 2021 r. przeznaczonych na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła 32 230 597,88 zł. Po przeprowadzeniu pierwszego naboru pozostały środki na 2021 r. w wysokości 20 508 197,66 zł.

W tym na zadania:

– powiatowe: 10 254 098,83 zł,

– gminne: 10 254 098,83 zł.

Zakres i cel zadań

Zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach realizacji zadań powiatowych i zadań gminnych mogą być dofinansowane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Celem realizacji tych zadań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości.

Zadania dotyczą kolizyjnych:

a)  przejść dla pieszych na skrzyżowaniach,

b) przejść dla pieszych na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami,

c) przejazdów dla rowerzystów połączonych z lub zlokalizowanych bezpośrednio przy   przejściach dla pieszych.

Zadania nie dotyczą:

a) urządzeń alternatywnych, ułatwiających przekraczanie dróg, w postaci przejść   sugerowanych, chodników poprzecznych i pasów neutralnych,

b) przejść bezkolizyjnych w postaci wiaduktów i tuneli dla pieszych,

c) przejazdów dla rowerzystów niepołączonych z lub niezlokalizowanych bezpośrednio   przy przejściach dla pieszych.

Więcej informacji na stronie Urzędu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Komentuj "Ponad 20 milionów na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


Zabezpieczenie antyspamowe:

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: