Wojewoda oficjalnie przedstawił nowego pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego

DSC_8603

Wojewoda Artur Chojecki, pełnomocnik wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych Dariusz Rudnik oraz zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Joanna Jabłonka-Kastrau spotkali się z Radą Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego na czele z jej przewodniczącym Arkadiuszem Jachimowiczem.  

Wojewoda przypomniał, że niespełna miesiąc temu spotkał się z panem Jachimowiczem, który zwrócił się do niego z prośbą o spotkanie w szerszym gremium oraz wyraził opinię, że dobrze by było gdyby Urząd Wojewódzki posiadał pełnomocnika ds. współpracy z trzecim sektorem. „Nie było problemów z realizacją tych postulatów. Dzisiaj spotykamy się wspólnie w formule zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego. Mam także przyjemność przedstawić Państwu nowego pełnomocnika wojewody ds. społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, którym jest Pan Dariusz Rudnik, z zawodu nauczyciel, od kilku miesięcy komendant wojewódzki OHP, wieloletni radny miasta Olsztyn, któremu nie obce są również sprawy trzeciego sektora. Jestem przekonany, że Pan pełnomocnik będzie dla Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ważnym partnerem w realizacji wspólnych zadań z zakresu współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, zadań służących społeczeństwu.”

Wojewoda przedstawił Radzie informację ze współpracy urzędu z trzecim sektorem. Najważniejszymi zadaniami są przede wszystkim działania z zakresu pomocy społecznej. Warunki określa Program współpracy wojewody warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Program wyznaczył priorytetowe obszary działań, na rzecz których kierujemy wsparcie w drodze trzech otwartych konkursów ofert: na wsparcie osób bezdomnych, na aktywizację i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i na kompleksowe wspieranie rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem.

W budżecie wojewody na ten rok zapisano środki w wysokości 1 mln 200 tys. zł. z przeznaczeniem na wsparcie organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej. Mówiąc o współpracy nie można pominąć zadań, jakie wojewoda realizuje w ramach swych kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi, które działają na bazie powołanych związków i stowarzyszeń. Natomiast poprzez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego corocznie organizowany jest konkurs, dzięki któremu wojewoda dotuje wyspecjalizowane organizacje, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach w regionie.

Arkadiusz Jachimowicz dziękując wojewodzie z spotkanie podkreślił, że jest to pierwsze od prawie 12 lat. Stwierdził, że Rada chciałaby podjąć współpracę przy tworzeniu nowego porozumienia, jakie wojewoda podpisze z trzecim sektorem w regionie. Podczas spotkania przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego mówili o swoich problemach i planach na przyszłość. Zwrócono się do wojewody o wzmocnienie wpływu NGO, oczywiście zgodnie z możliwościami prawnymi i kompetencyjnymi, na rozwiązania zapadające na szczeblu ministerialnym. Poruszono również sprawę z zakresu ekonomii społecznej, pytając o możliwość korzystania przez urząd w drodze zamówień publicznych z usług spółdzielni socjalnych. Wolę współpracy z wojewodą wyraził również przedstawiciel Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych działającej przy marszałku województwa.

Wojewoda Artur Chojecki zadeklarował wolę rozszerzenia dotychczasowej współpracy urzędu z trzecim sektorem. Potwierdził swoją otwartość na przedstawiane propozycje. „Ogromnie cenię prowadzoną przez Państwa działalność służącą rozbudzaniu obywatelskiej aktywności i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Tego nigdy za wiele. Życzę Państwu na tym polu wielu sukcesów oraz satysfakcji z codziennej pracy i oczywiście zapewniam, że poprzez nowego pełnomocnika i Wydział Polityki Społecznej, a także inne wydziały urzędu, będziemy bardziej efektywnie wspierać Państwa działalność.” – powiedział Artur Chojecki.

Źródło: www.olsztyn.uw.gov.pl
Fot. Kamil Olszewski

Komentuj "Wojewoda oficjalnie przedstawił nowego pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego"

Skomentuj tekst

Adres e-mail nie będzie opublikowany (pozostaje do wiadomości serwisu)


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Pytania Posła Jerzego Szmita w sprawach bieżących na forum Sejmu:

Powrót na górę strony
%d bloggers like this: